hegel

ctrl x ctrl x
hegel görünümlerin perdesi ardındaki mantıkdışı dünyada hiçbir şey olmadığını
yalnızca öznenin bu perdeye bakarken kendi zihninden yansıttığı şeylerin var
olduğunu vurgular. gerçek bunun tam tersidir. zira kendi zihnimiz, onda doğuştan
verili olanlarla dışarıdan topladıklarının toplamıdır. şu halde perdeye, dışarıdan
içimize doğuştan verilmiş olanlarla, sonradan dışarıdan topladıklarımızı yansıtırız.
dışarısı yani dış alemin bir içi olabilmesi için bir dışı olmalıdır, bu dış perdenin
dışıdır. yani perdenin bu tarafını meydana getiren perdenin diğer tarafıdır. i̇çimizi
yani iç alemimizi meydan getirense içimizdeki perdenin ötesi yani yine perde
ötesidir. dolayısıyla bizim perdeye yansıttığımız perde ötesinin var ettiği dışımız ve
içimizdir. yani perdede yansıyan ve dış alem olarak kabul ettiğimiz şey dış alemin
bizdeki yansımasıdır. burada algıyı çarpıtan bizim perdeye yansıttıklarımızı
mantıkdışı alem olarak kabul etmemiz değil hegel'in "mantıkdışı" dediği alemin
bizden yansırkenki kırılmasıdır. bu durum, perdenin ötesinde hiçbir şey olmadığını
göstermez, perdenin ötesinde bir şey olması gerektiğini fakat bunu zihnimizle
keşfedemeyeceğimizi gösterir. i̇şte bu yüzden inanırız ve bu yüzden anlamaya
çalışırız ve bu yüzden anlayamayız. bu hem ıstırabımızın kaynağı hem de
kurtuluşumuzun kapısıdır.

rafet elçi