herodot duvarı

mr spack mr spack
günümüz yerleşimin özellikle doğusunda ve güneyinde ayakta kalan bölümleri vardır. payanda duvarları kesiminde bulunan 4-5 metrelik açıklığın şehir kapısı olduğu tahmin edilmektedir.
kazılarda özellikle bu açıklık bölümde yoğun miktarda pers tipi ok başı, pers tipi mızrak başı ve taş gülle bulunması bu tahmini kuvvetlendirir.
pers kuşatması sırasında kapı bölgesinde yoğun çarpışmaların geçtiğini söylemek yanlış olmaz