hesiodos

ozguradam ozguradam
işler ve günler de kardeşi perses e denizcilk üstüne bilgi verirken şöyle der
***
engin denizlere açılmadım henüz
yalnız euboia ya gittim bir kez, aulis'e
hani o akhaların koca bir ordu toplayıp da
kutsal hellas tan kızları güzel troya ya giderken
denizlerin durulmasını bekledikleri yere.
ordan da khalkis'e gitmiştim
yiğit amphidamas ın yarışmalarına katılmaya:
birçok ödüller koymuştu kahraman oğulları.
herkes bilir benim orada
bir yiğitlemeyle birinci gelip
iki kulplu bir üç ayak kazandığımı.
helikon musalarına sunmuştum onu
onların beni günün birinde
ozanlık yollarına düşürdükleri yerde.
başka hiçbir görgüm olmadı
binbir eklentili tekneler üstüne.
ama ben yinede söyleyebilirim sana
deri kalkanlı zeus un,
çünkü musalar öğrettiler bana
söylenmezi dile getiren ezgiler söylemesini.
***
işler ve günler in on dizelik kısa girişide ozan üstene bilgiler vermektedir bize
***
ey dillere destan pierie musa ları,
sözünü etmeye gelin zeus un,
övmeye gelin babanızı!
odur ünlü kılan, ünsüz bırakan insanları.
zeus diledi mi şanslısın, dilemedi mi şanssız.
güçsüze güç verir, güçlüyü ezer
eği verir mağrur başları, yüceltir alçak gönülleri,
kamburu dimdik eder, dimdiki kambur
yücelerde oturan, göklerden seslenen zeus.
dinle beni, gör beni,
dike den yana gitse yargıların,
ben perses e gerçekleri söylerken.
***
işte böyle bir ozandır, ayrıca iki türlü kavga vardır bu dünyada der biri övülmeye değermiş öteki yerilmeye özden pek uzakta kalırmış bu iki kavga,
***
insanı kanlı savaşa götürür birisi
kötüsü hiçbir ölümlü sevmez onu,
zorla girer bu kör döğüşe,
ölümsüzlerin zoruyla buyruğuyla.
ağır hasarlı ağır hasarlı
antik yunan filozoflarındandır ve şairdir aynı zamanda.erga kai hemera işler ve günler günlük işleri kolaylaştıracak bilgiler veren bir eseridir.(balık tutmak vs) theogonia tanrıların doğuşuyla ilgili varsayımlarını anlattığı bir eseridir.haricinde bazı olumsuz düşünceleri vardır mesela "kadınları alınıp satılabilecek bir eşya,mal" olarak görür.ayrıca "nasıl bir hayvanı eğitmek için dövüyorsanız kadını da ehlileştirmek için dövmelisiniz"dir gibi demeçler de verirmiş bu felsefe adamı.
charlienin dorduncu melegi charlienin dorduncu melegi
en büyük ikinci yunan şairi olarak görülmektedir. ( birincisi homeros bilindiği gibi). kendisinin fikrince, tanrılar bile yaratılmıştır. önce kaos oluşmuştur sonra sonra cennet ve yer yüzü oluşmuştur, eros (sevgi) de yeryüzüne gelmiştir ve birlik oluşmuştur. örneğin karanlık ve gece gündüzü meydana getirmiş, yeryüzü ( ki kendisi cennetin bir meyvesidir) nehirleri doğurmuştur. titanlar cennet ve yeryüzünün evliliğinin torunlarıdır ve titanlar da zeus gibi olimpos tanrılarını doğurmuşlardır. kendisinin diğer ilk dönem filozoflarından farkı, genelin aksine, savunduğu şeylerin temellerini mitolojik olaylarla bağdaştırmasıdır. ilk dönem filozoflarının uğraştığı töz sorununa vereceği cevabı, oluşturduğu eros kavramıdır.
çilingir çilingir
"sende olanla yetindin mi işin yolundadır,
sende olmayanı özlemeye başladın mı için için, işte o felaket: iyi düşün bunun üstüne!"

hesiodos, homeros'tan sonra yunan ilkçağının en büyük ozanıdır.
renegado renegado
kendisi tarihçiler ve arkeologlar tarafından sürekli homeros'la karşılaştırılmış,hatta genel bir görüşe göre homeros'tan daha cahil olarak tanımlanmıştır.bu karşılaştırma,dönemin kıt'a yunanistan'ı ile anadolu arasındaki kültürel farklara dayandırılmaktadır.zira o zamanlar kıt'a yunanistan halkları anadolu'daki yunan halklarını yunan'dan saymamaktaydı.
serafin serafin
düşünce tarihinde felsefi düşünceye yakın olan mitolojik açıklamalar yönünden bizi en çok ilgilendiren yunan şairi hesiodos’tur. m.ö. viii. yüzyılda yaşamış olan hesiodos, boitia’lı bir çiftçiydi. onun kim olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte, khalkis’te bir şairler yarışmasını kazanmış olduğu biliniyor. hesiodos’un evrenin oluşumuyla ve tanrıların soyağacıyla ilgili görüşleri mitolojik kavrayışta ussal arayışın doğuşunu göstermesi açısından önemlidir. hesiodos’a göre başlangıçta yalnızca khaos yani esneyen boşluk vardı. sonsuz ve karmaşık khaos bir gücülükten başka bir şey değildir, böyle olmakla kavranılamaz bir şeydir. khaos’tan nyks (gece) ve erebos (yer altı ya da ölülerin bulunduğu dipsiz boşluk) oluşmuştur. nyks, khaos’un kızı, erebos da oğludur, nyks’den ve erebos’tan eros (aşk) olmuştur, onun olmasıyla düzen ve güzellik karmaşanın yerini almıştır. eros, ether’i (işık) ve aitheros’u (gün) oluşturmuştur. bu arada “her şeyin sarsılmaz temeli” gaia (yer) ortaya çıkmıştır. gaia da uranos’u (yıldızlı gök) oluşturmuştur. daha sonra gaia ve uranos başta okeanos olmak üzere pek çok varlığı oluşturmuşlardır, bu varlıkların başında kyklops ve titan’lar gelir. gaia’yla uranos’un çocukları kronos ve rea tanrıların başı zeus’un ana-babasıdır. kyklops denilen devler alnının ortasında iri bir gözü olan yaratıklardır. dağlar kadar iri olan bu yaratıklardan sonra titan’lar gelmiştir. titan’lar da üstün güçleri olan varlıklardır, bunlardan tanrılar oluşmuştur.

düşünce tari̇hi̇
afşar timuçin
bulut yayınları
3. basım, 2000

sf. 155-179
hesiodos - evrenin oluşumu  düşünce tarihinde felsefi düşünceye yakın olan mitolojik açıklamalar yönünden bizi en çok ilgilendiren yunan şairi hesiodos'tur. m.ö. vııı. yüzyı... toplumdusmani