heves

1 /
viola viola
bazen güzel bir şeydir. başlamak için gereklidir. bazen de kötü bir şeydir. isteğe dönüşmediğinde o başlayan şey biter.
hevesi isteğe dönüşmeyenler için ayran gönüllü denir.
her şeye heves edenler için maymun iştahlı denir.
bunlar olumsuz şeylerdir ama yine de bir şeylere heves etmeden hayat gitmiyor. gerekli bişi.
viola viola
bence istekten farkı da şudur:
istemek daha bilinçli bişidir. bilgi sahibi insanlar ister. heves de can çekmesidir. bir şeye başlarsınız ne olduğunu anlarsınız fikir sahibi olursunuz hevesiniz isteğe dönüşür. yani ilk adım heves etmektir.
karahisari karahisari
nefsin şehvani arzularıdır. kavram kargaşası meşhur toplumumuzda, aşk ve sevgiyle karıştırılır.

sevgiyle aşk, aynı şeydir. sevgi, gönlün zevk aldığı şeye meyletmesi demektir. hep beraber olmayı istemek, beraber olmaktan zevk, lezzet duymaya sevgi denir. sevginin kuvvetli olmasına da, aşk denir. sevginin deyim anlamı ise şöyledir:

sevgi, hiçbir karşılık beklemeden sevgiliye tâbi olmak, ona itaat etmek, onun her işini güzel, her eziyetini, her iyilikten daha tatlı görmek ve onun dostlarını dost, düşmanlarını düşman bilmektir. buna, hubb-i fillah buğd-i fillah da denir.
burada sevgili, allahü teâlâdır. allah için olan sevgi değerlidir, allah için olmayanda hayır yoktur.

günümüzde, yanlış olarak, nefsin şehvani, hayvani arzularına, geçici hevese,
aşk deniyor. bu çok yanlıştır. mefhumların karışmasına sebep oluyor.
eğer nefsin şehvani arzusuna heves dersek, heves çok kötüdür:

heves rezalettir. sevgi fazilettir.
heves uyutmaz. sevgi unutmaz.
heves, akıl mantık hislerini alt üst eder. sevgi akılla hedefe gider.
heveste tuzaklar var. sevgide her şey aşikâr.
heves, gafilce işlere girişir. sevgi yüksek menzillere erişir.
heves, sık sevgili değiştirir. sevgi, ayırmaz birleştirir.
heves, iffeti giderir. sevgi, iffet içinde erir.
heves, uyuşturur, gizli buluşturur. sevgi, şehveti yatıştırır.
heves, güveni sarsar ve kandırır. sevgi itimat kazandırır.
heves, çiçek koklar, doyar, başka arar. sevgi, çiçeği sular, büyütür, adam yapar.
heves, geçer yalan olur, seni sokar yılan olur. sevgi gerçek olur, seni arar bulur, tehlikeden korur.
heves kısa sürer. sevgi ömür boyu gider.
heves aldatır, bunaltır. sevgi aldatmaz, doğruluktan ayrılmaz
heves kıskanır. sevgi güvenir.
heves parçalar. sevgi birleştirir.
heves kuduz açlara benzer. sevgi şifalı ilaçlara benzer.
heves ikiyüzlüdür, riyakârdır. sevgi ihlâstır, güneş gibi parlar, ısıtır.
heves ezip geçer, yeni av seçer. sevgi onu muhafaza eder, onunla gider.
heves kısa yatırım der. sevginin hedefi sonsuza gider.
heves geçicidir, seçicidir. sevgi kalıcıdır, gönül alıcıdır.
heves, sultanı köle eder. aşk, köleyi sultan eder.
1 /