heyhat

orlov orlov
servet-i fünun şairlerinin, fransızcadan çevirilerinde sıkça kullanılan arapça kökenli kelime. fransızca 'hélas', 'hélas non' kelimeleri, bu şekilde türkçe'ye çevrilirdi.