hicaz demiryolları

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
ışığım ve gölgem
ikinci abdülhamid han döneminin en önemli stratejik politikalarındandır , içeride ve dışarıda çeşitli zorluklara karşı mükemmel faydaları vardır bu projenin.
projenin öncelikli amacı dünya müslümanlarının hamisi ve hilafetin sahibi konumunda bulunan osmanlı devletinin bütün dünya müslümanlarının hac vazifesini kolaylaştıracak bir ulaşım ağını kurmasıydı.bunun yanında emperyalizmin çok güçlü olduğu dönemde vampir güçlere karşı onuru koruyabilmek ve onların boyundurluğundan korunabilmekti.bunun yanında ortadoğu gibi stratejik önemi haiz bir bölgeye gerek görüldüğü durumlarda asker sevkiyatını hızlı ve sistemli bir şekilde harekete geçirebilmekti.
hicaz demiryollarına gelene kadar daha önce osmanlı devleti coğrafyasında azımsanmayacak ölçüde demiryolları ağı kurulmuştu fakat bu demiryollarının ihalesi teknik elemanların osmanlı devletinde pek bulunmaması sebebi ile yabancı devletlere özellikle fransızlara, almanlara ve ingilizlere verilmişti ancak ihaleyi alan yabancı şirketler bu işi çok fahiş fiyatlarla yapıyorlar ve osmanlı devletinin istediği verimliliği sağlayamıyorlardı.
işte bütün bunlardan sonra abdülhamid han yalnızca osmanlı kaynaklarını seferber ederek çok amaçlı bir demiryolu ağını hicaza çekmek istedi,bu projeye batılılar asla inanmadılar ve kendilerinden bağımsız yürütülen bu çalışmanın başarı ile sonuçlanamayacağını vurguladılar fakat yanıldılar.çünkü osmanlı devleti bu projede artık kendi teknik elemanlarını kullanabilecekti ve bu projenin maliyeti tamamı ile müslümanların katkıları ile gerçekleşecekti.abdülhamid- i sani bu düşüncesi ile bütün dünya müslümanlarına üstün bir heyecan kazandırarak onların maddi ve manevi faydalarını gördü ve sonu gelmez denilen proje bütün dünya müslümanlarının dişinden tırnağından artırdığı ile 8 yıl gibi kısa bir sürede tamamlandı ve bu demiryolları müslüman dünyanın o zamanki onuru olduğu gibi osmanlı hilafet gücünün perçinlenmesine ve daha da içselleştirilmesine vesile oldu
hedeflenen amaçlar gerçekleştirildi ve o zamanın dünyası için askeri stratejik ve manevi açıdan da oldukça faydaları oldu.fakat ne hazindir ki gel zaman git zaman bu proje de bir osmanlı yadigarı olduğundan kıymeti bilenmedi ve hoyrat beyinlerin suistimaline ve ihmaline uğradı nitekim zamanla demiryolları ağının büyük kısmı söküldü ve bu devasa proje hafızalardan silindi.velhasıl çok hazin bir öyküdür hicaz demiryollarının hikayesi.
cd temizleme bezi
medineye yaklaşırken döşenen raylarda peygamberimize (sav) saygı düşüncesiyle gürültüyü azaltmak için metal değil tahta travers döşenen ve altlarına da keçe döşenen demiryolu. ince düşünceye bakar mısınız ?

zamanında yapılan bu hat sayesinde şu an birçok ülkenin elindeki şehirler adam olmuş, birçok yere hayat gelmiştir. hala kullanılan hatlar vardır.
keyif pezevengi
tahribattan kurtulmuş kısımları suriye ve ürdün'de hala hizmet vermektedir. zaten 2 kısım kalmış: amman-şam arası ve ürdün içinde maden taşımacılığı yapan kısa bir hat. gerçi suriye kısmının artık çalıştığından pek emin değilim. savaş mavaş.