hoca camide

schacklaban schacklaban
olasılıkla ortaya çıkışı cumhuriyet sonrası türkçeleştirme gazı nedeniyledir. "hoca" farsça bir sözcüktür. onun yerine aslanlar gibi "öğretmen" sözcüğü vardır. veletleri küçükten öğretmen demeye alıştırırsak ne de güzel olur düşüncesiyle ilkokullarda bu konu üzerine gidilir. nedense toplum "hoca"yı çok sevmektedir, zirâ hâlâ değişmemiştir. zamanla değişir mi, bilinmez. umalım değişsin.
marlasinger marlasinger
hoca sözcüğü farsça öğreten anlamına gelmektedir.

gelelim hoca camide kampanyasına, efendim dil ile ilgili yaygın bir görüşe göre dil canli bir organizmadır, doğar, büyür ve gelişimini tamamladıktan sonra yok olur.dil eğer canlı bir organizmaysa diğer canlı organizmalarla da iletişime geçecektir. dilimizde hoca gibi yabancı kökenli sözcüklerin olma sebebi kültürel etkileşimlerdir.dili özleştirmek adına bu sözcükleri birdenbire dilden atmaya kalkışmak dili kısırlaştırır bu kendiliğinden ve zamanla gelişecek bir olaydır.hoca sözcüğü hala inatla kullanılıyorsa dil bunu bünyesinden atmaya henüz hazır değil demektir.
zamanla dilden atılan sözcükler de vardır örneğin yakın zamana kadar 'naklen yayın' denilirdi tvlerde şimdiyse bu söz öbeğini hiçbir yerde duymuyoruz bunun yerini 'canlı yayın' almıştır bu da kendiliğinden olmuştur elbette.

özetle söylemek istediğim, okullarda öğretmenle birlikte hoca sözcüğünü birarada kullanmanın sakıncası yoktur.
superkahraman superkahraman
hoca her yerde. türk cemaatçiliği içinde her hocanın her yerde kendine hayat hakkı bulabilmesi mümkün. bu durum da sadece biz türklere mahsustur kanımca. yadsıma, yüceltme, emir zinciri altına girme, kaybolma.