hödük

anosias anosias
yontulmamış, hala ormanda yaşadığı günlerde olduğunu zanneden; kibarlıktan, görgü kurallarından haberi olmayan insanlar için kullanılan sıfat.
bu başlıktaki 22 giriyi daha gör