hollywood

5 /
07 meme ucu olan var mı 07 meme ucu olan var mı
fransız anket kuruluşu ifop (institut français d'opinion publique), fransız halkına 1945, 1994 ve 2004 yıllarında şu aynı soruyu soruyor:

"size göre almanların yenilmesine en çok katkıda bulunmuş ülkeler hangileriydi?"

1945'te yapılan anket sonuçları % 57 sovyetler, %20 amerika ile sonuçlanırken
2004'te ise %58 amerika, %20 sovyetler şeklinde sonuçlanmış.
soğuk savaş yıllarında hollywood, tarihi gerçekleri sansürleyerek abd lehine bir propaganda makinesine dönüşerek toplumsal hafızayı yamultmuştur. anlayacağınız tarih hollywood'da yazılıyor.

kaynak:http://www.les-crises.fr/la-fabrique-du-cretin-defaite-nazis/
homodigitus homodigitus
sinemanın ilk yirmi yıllık süreçteki gelişimi incelenirken 1895'te bir yenilik olarak görüldüğünü, 1915'te ise bir endüstri haline geldiği söylenebilir.ilk yıllarda, genellikle bir dakikalık tek çekimlerden oluşan filmlerin yerini, tüm dünyaya dağıtılan büyük prodüksiyonlar; eğlence yerlerindeki gösterimlerin yerini sinema salonları almıştır.

1906'da kalıcı gösterim mekanları ve çok sayıda nickelodeon'un doğuşu ile birlikte sinema endüstrisinin karlılığı artmış; böylece edison, vitagraph ve biograph'a katılan yapımcı sayısı artmıştır. savaş öncesi dönemde fransa, italya ve danimarka sinemaları avrupa ve dünya pazarına egemendir. fransız filmleri amerika ve avrupa'ya ithal edilen bütün filmlerin %60-70'lik bir kısmını oluşturmaktadır. bu durum amerikan film yapımcılarının iç pazardaki ithal ürünlerle rekabet etmelerini gerektirmiştir. birinci dünya savaşı öncesi dönemde amerikalı yapımcıların öncelikli hedefleri iç pazarı kendi denetimleri altında tutmaktı. 1907 yılında fransız pathe, diğer avrupa ile amerikan pazarına hâkimdir; o yıl amerika'da gösterime giren 1200 filmin 800 kadarı ithaldir.

1910 yıllarından başlayarak amerika'ya avrupa'dan süreleri daha uzun tarihi ve sanatsal
filmler gelmeye başladı. "motion picture patent company"'nin filmlerinden sıkılmış olan izleyici avrupa sinemasına ilgi gösterdi. bu yıllarda "motion picture patent company"
tarafından reddedilen yapımcı alfred zukor, ünlü yıldızlarını transfer ederek "famous players"adlı yapım evini kurdu. bu gelişme bir yandan "motion picture patent company"nin etkinliğini yitirmesine neden olurken diğer yandan da hollywood'un kurulmasına öncülük etti.

sinemacıların hollywood'a yönelmelerinin ilk nedeni güneş ışığı ve manzaradır. yapımcıların hollywood'u yeğlemelerinin bir diğer nedeni, özellikle tekele karşı gelen biographe gibi şirketlerin bu bölgede chicago ve new york'a oranla daha ucuz olması, figürenlerın daha az parayla yetinmeleridir. hollywood sineması star sistem ve buna bağlı olarak gelişen stüdyo sistemi fordist üretim biçimine örnek olarak gösterilebilir.

star sistemi tüketim ve eğlence biçimlerini yönlendirerek aslında filmlerde varolduğu dile getirilen "amerikan yaşam biçimini" yaratır. birçok tüketim ürünü filmlerle simgesel bir değer kazanır.
5 /