hub

wolverine wolverine
lan kablolarının birbirine bağlanıp veri aktarımının kontrol edilerek parça bilgisayarlara ulaşımı sağlayan ufak el kadar parça. bazen koccaman olanları da olabilir. bir dolap kadar mesela.
ceycey ceycey
anahtarlama mekanizmasına sahip olmayan, veri çakışması(collision) çok fazla olduğu için iletişim hızı düşük olan, bir portuna gelen sinyali kuvvetlendirip diğer portlarına veren, aptal (dummy) cihaz.
giberling giberling
bir bilgisayar ağında, cihazların ortak kullanım için birbirine bağlanılmasında kullanılan cihaz. hublar genellikle, lan'daki sistemlerin ve cihazların birbirine bağlanılmasında kullanılır.

hub'a bir veri paketi ulaştığında, bu veri paketi tüm portlara gönderilir. dolayısıyla, hub'a bağlı tüm cihazlara bu bilgiler ulaşır ancak sistemler sadece kendisine gelen veri paketlerini seçer; diğer paketleri almaz. örneğin, bir lan'da a, b, c ve d bilgisayarlarının olduğunu ve bunların hub yardımı ile bağlandığını düşünelim. a'dan b'ye gönderilen bir veri c ve d sistemlerine de ulaşır. ancak bu veriler onlara ait olmadığı için alınmaz. b sistemi, bu verilerin gideceği adres olduğundan b sistemi bu veriyi alır.

pasif hublar, sadece cihazların birbirine bağlanması görevini yerine getirir. aktif hublar ise, diğer değişle yönetilebilir hublar, network trafiğinin kontrol edilebilmesini sağlayan ekstra özellikler içerir.
zedt zedt
layer 1 cihazı olsa da layer2'de çalışan modelleri de olan cihazdır. sahip olduğu port sayısına göre network içindeki cihaz sayısını yükseltmek için kullanılır. mac adresinden anlamayıp broadcast mantığıyla çalıştığı için network'te yavaşlamaya sebebiyet verilebilir. network biraz büyük ise switch kullanılması önerilir.layer2 denen ya da akıllı diye tabir edilen hublar switch gibi görev yapar.
fucar fucar
ups kargonun da kullandığı bir terim.

bir şehirdeki şubelere dağıtım yapan, genelde şehrin birazcık dışında
konuçlanan şehrin ana şubesi, şehir şubelerine dağıtım, aktarma merkezi gibi bir yapı.