hüseyin kazım kadri

ofansif sol bek ofansif sol bek1872-1934 yılları arasında yaşayan devlet adamı, siyasetçi ve yazar.

1872 yılında istanbul'un beylerbeyi semtinde dünyaya geldi. soğukçeşme askeri rüştiyesi (ortaokulu) ve mekteb-i mülkiye'yi (siyasal bilgiler) bitirdi. ikinci meşrutiyet'in ilanından sonra tevfik fikret ve hüseyin cahit (yalçın) ile tanin gazetesini çıkarmaya başladı. ancak, kuruluş fikrini ortaya attığı gazeteden bir süre sonra tevfik fikret'le birlikte ayrıldı. ağustos 1910'da halep valiliğine atandı ve bu görevi 11 ay boyunca sürdürdü. halep'ten döndükten sonra bir aylığına başkent istanbul'un şehremaneti (belediye başkanlığı) görevini yaptı. 1912 yılında kısa süreliğine selanik valiliği yaptı. aynı yıl yapılan seçimlerde saruhan (manisa) mebusu seçildi. iktidardaki ittihatçılarla anlaşmazlığa düşünce mebusluktan istifa etti ve beyrut'a yerleşti. birinci dünya savaşı'nı beyrut'ta geçirdi. beyrut'un fransızların eline geçmesinden sonra şehri terk ederek istanbul'a döndü. mütareke döneminde tekrar siyasete girdi ve 1920 seçimlerinde aydın'dan mebus seçildi. seçimlerden bir ay sonra ali rıza paşa hükümetinde adliye nazırı (adalet bakanı) oldu. ali rıza paşa'nın istifasından sonra salih paşa hükümetinde de aynı görevi sürdürdü. istanbul'un işgalinden sonra ankara'ya geçmedi ve istanbul'da kaldı. ekim 1920-haziran 1921 arasında ticaret nazırlığı, haziran-ağustos 1921 arasında evkaf (vakıflar) nazırlığı ve ağustos-temmuz 1922 arasında da adliye nazırlığı yaptı. şeyh muhsin-i fani ismiyle tanin, ikdam, içtihad ve servet-i fünun gazetelerine din, ekonomi, felsefe, dil ve politika konularında yazılar yazdı. saltanatın kaldırılmasından sonra siyasetten uzaklaştı. son yıllarında sakin ve sessiz bir hayat sürmeyi tercih etti. 20 ocak 1934'te hayatını kaybetti.