hüseyni

sihrbenan sihrbenan
hüseyni türk müziğinde hala kullanılan bir makam olup. halk müziğimizde daha ziyade lirik yani çayır çimen çoban gibi duygular uyandıran, sanat müziğimizde feryat yakarış aşk, tasavvuf müziğimizde ise kerbelayı anlatan yakıcı bir makam olup 1 koma si bemol ve 4 koma fa diyez arıza sesleri ile donanan inici çıkıcı bir seyri olan, lavtacı andon'un peşrev ve sazsemaisi bestelediği makamlardan birisidir.