hz isa

1 /
bettyboop bettyboop
hristiyanlığın peygamberidir kendisi.tanrının oğlu olduğunu savunmuş ve kafir olduğu,o zamanki yahudilere karşı geldiği için işkence görüp ellerinden ve ayaklarından çivilenerek çarmıha gerilen kutsal insan.çarmıha onun gerilip gerilmediği hakkında çeşitli iddialar vardır fakat kuran da gerçek isa'nın değil bir benzerinin çarmıha gerildiği söylenir.bazı hristiyan bilim adamları da aynı şeyi kabul eder ve isa'nın göğe tanrı'nın yanına çıktığını savunurlar.kıyamet günü gökten ineceği de iddialar arasındadır.yeni gösterime giren aşırı inançlı olduğunu öğrendiğimiz mel gibson filmi tutku'da isa'nın son akşam yemeğinden sonra yaşadığı 12 saati anlatılır.
metuss metuss
isrâiloğullarına gönderilen ve kur'ân-ı kerîm'de ismi bildirilen peygamberlerden...peygamberler arasında en yüksekleri olan ve kendilerine ülülazm denilen altı peygamberin beşincisidir...annesi hazret-i meryem'dir. allahü teâlâ onu babasız yarattı...kudüs'te doğdu...otuz yaşında peygamber oldu...kendisine incil adlı kitap gönderildi...otuz üç yaşında diri olarak göğe kaldırıldı...kıyâmete yakın yeryüzüne tekrar inecektir...
guenever guenever
hristiyanların sinoptik, apokrif, farklı kaynaklarıyla birlikte, heretik kabul edilen başka başka kaynaklardan yararlanılarak yazılmıştır, karman çormandır:

rivayete göre annesi meryem, bekaretini kaybetmeden onu doğurmuştur. bir gün rüyasında melek cebrail'i görür ve uyandığı zaman kucağında bebek isa vardır. meryem'e gerekli açıklama yapılır, meryem de iman sahibi biri olduğundan olaylara can-ı gönülden inanır. fakat ahali aynı şekilde yaklaşmaz duruma, meryem'i fahişelikle suçlarlar. meryem'e suçlanacağı, fakat konuşmaması gerektiği söylenmiştir*. söylenenlere karşın, sadece kollarındaki bebeği işaret eder. insanlar bu kez sinirlenir: "bizimle alay mı ediyorsun meryem?" ve sonra isa kundağından konuşur, ve "ben tanrı'nın oğluyum, ve bu kadın doğru söylüyor" der. bu isa'nın ilk mucizesidir. sonradan körlerin gözlerini açma, cüzzamlıları iyileştirme, ekmek ve balıkları çoğaltma gibi mucizeler de gösterecektir. (edit: incil'e göre, meryem'in hamileliği ve isa'nın doğumu gayet doğal yollardan olmuştur. bakirelik kısmı doğru olmakla beraber, meryem dokuz ay on gün, bebeği karnında taşımıştır. kundağında konuşan isa mucizesi ise, yine incil'de yer almaz. gariptir ki, kuran'da yer alır.)

marangozluk yapar, bir yandan da öğretilerini anlatır. havarileri (simon-petrus, yahuda vs.) bu şekilde etrafında toplanırlar. yavaş yavaş yayılmaya başlayan hristiyanlık öğretileri, ana tanrının imparator olduğu çok tanrılı roma dini için çok büyük bir tehdit, yahudilerin kralı olduğu iddia edilen isa da zamanın en büyük asi lideri olduğu için hükümet nasıra bölgesi valisine emir göndererek isa'nın öldürülmesini ister. valinin adamları isa'nın yerini öğrenmek için yodas'a para verirler. yodas ihaneti kabul ettikten sonra ünlü son akşam yemeği için toplanılır.

bugün kilise rituellerinde söylenen "bu isa'nın kanı" ve "bu isa'nın eti" sözleri, isa'nın havarilerine ekmeği ve şarabı sunarken söylediği sözlerdir. ekmek paylaşıldıktan sonra isa der, "aranızdan biri hain". petrus bu söze karşı çıkar, "kimse sana ihanet etmez" der. isa bunun üzerine petrus'a dönüp gülümser, "ey petrus başta sen, diyorum ki bu sabah horoz ötmeden önce beni üç defa yadsıyacaksın." ve isa'nın dediği aynen olur.

o gece yemekten sonra romalı askerler gruba yaklaşır, isa sorar, "kimi arıyorsunuz? (whom seek ye?)"."yahudilerin gerçek kralı olduğunu iddia eden nasıralı isa'yı arıyoruz. (jesus of nazareth, claims to be the right king of jew?)" diye cevap verirler. isa yanıtlar, "ben oyum. (i am he.)" bazı yazarlara göre ise yodas onu öperek ele verir. askerler isa'yı tutuklamak üzere yanına gelince petrus kılıcını çekip bir askerin kulağını keser, isa öfkelenir, "tanrı'nın bana sunduğu bu kupadan içemeyecek miyim?" diye sorar. bu çoğuna göre, "benim için öngörülen kaderi yaşamama izin vermeyecek misin?" şeklinde yorumlanabilir. sonra askerlere sorar, "her gün aranızda öğretilerimi anlatırken neden tutuklamadınız beni?" ve sonra askerin kulağını iyileştirir.

isa korkunç işkencelerden sonra iki hırsızla birlikte çarmıha gerilir, üç yazara göre hırsızlardan biri ölmeden hemen önce isa'ya inanır ve isa ona cennet sözü verir. dördüncü yazar böyle bir şeyden bahsetmez. hırsızlardan sonra isa'nın çivileri çakılır. gördüğü beş işkence sırayla şöyledir: dikenli taç kafasına geçirilir, kırbaçlanır, bileklerinden çivilenir, ayaklarından çivilenir ve en sonunda mızraklanarak* öldürülür. bu işkenceler ona yapılırken isa göğe doğru "baba, ne yaptıklarını bilmedikleri için onları affet! (father, forgive them for they know not what they do!)" diye dua eder. ölürken meryem, magdalena ve arimatealı yusuf yanındadır. son sözleri, "baba, baba beni neden terk ettin?" anlamına gelen, "elee, elee, lama sabakhtanee? (father father, why have you forsaken me?)" olur. elee, hem tanrı, hem baba anlamına gelen ibranice bir sözcüktür.******

ölümüyle gökyüzü kararır, 'tapınağın' perdesi boydan boya yırtılır. önceki gece onu tutuklayan yüzbaşı, isa öldükten hemen sonra diz çöker ve "bu ölen tanrı'nın oğluydu gerçekten" der.

isa'nın ölümünden sonra arimatealı yusuf fransa'ya ya da britanya'ya gider. kutsal dikenli ağacı ve kutsal kase'yi de götürür. (bu, incil'de ya da başka bir hristiyan kaynakta yer almayan bir mevzudur. fakat kutsal kase efsanesini besleyen kaynaklarda böyle anlatılır.) yuhanna ve meryem, izmir'e, efes'e gelirler. petrus ise başkente gider ve isa'nın öğretilerini yaymak için çalışır. ölümü, hükümetin beklediği şekilde isa'yı unutturmaz, aksine popularitesini arttırır ve dininin yayılmasını hızlandırır.
radiance radiance
3. yy. da hristiyan dininin ileri gelenlerinden oluşan bir topluluk * tarafından iznik'te düzenlenmiş bir toplantıda oy birliğiyle tanrının oğlu olduğu kabul edilmiş peygamber. rivayete göre aynı toplantıda magdalalı maria nın isanın eşi olduğu örtbas edilmiştir.
hepten aykırı hepten aykırı
arius tarikatince tanrı'nın oğlu sayılmayan. sadece bir peygamber olarak kabul edilen allah'ın resul'ü. ilginç olan şu ki arius'çular diğer kiliseler tarafından kafir ilan edilmişlerdir. 9 köyden de taşla kovalanmışlardır.
tonguç tonguç
yahudiler tarafından ne peygamber ne de tanrı olduğuna inanılınan,hristiyanlar tarafından isa mesih olarak kabul edilen ve bedenin hazların esaretinden kurtulduğu düşüncesiyle topraktan gelen doğal değil de göksel olarak(ruhsal) kabul edilen,müslümanlar tarafından da peygamber olarak bilinen, naif davranışları ile saf sevgiyi insanlara yaymaya çalışan seçilmiş insan. kendisi yahudi din adamları tarafından eğitilmiştir. insan sevgisinin yüceliğini ve maddi dünyada geçerliliği olan herşeye karşı durulması gerektiğini,önemli olanın beş duyumuzla kavradığımız ve mantığımızı kullandıklarımız değil,asıl olanın sezgisel olarak kavradıklarımız ve sevgiyi esas olan davranışlarımız olduğunu anlatandır. nasıl yaradan bizi,insanlığı ve tüm olanları en ince detayına kadar ayırt edip buna göre bize bir yaşam sunduysa isaya göre de insanoğlu bir karıncayı diğerinden ayırtedebilme ve ona bize yaradanın sunduğu ayrıcalığı sunabilme yetisine sahip olduğumuz zaman herşeyi daha iyi kavrayabileceğizdir.sevgiyi daha iyi anlayabileceğizdir. hayata ait detayları gördüğümüz zaman bencilliğimiz maskesini düşürecek, temelinde günahkarlığı taşıyan ruh ağırlığından kurtulmak isteyecek.özgürlüğüne kavuşmak isteyecektir.
hepten aykırı hepten aykırı
ırkçılığı konu alan bir filmde ismi şöyle geçmektedir

- ben isa'nın siyah olduğuna inanırım.
- ne? tanrı'nın oğlunun bir zenci olduğuna mı inanıyorsun?
- evet. sen de tanrı'nın oğlunun yahudi olduğuna inanıyorsun.
- şimdi şöyle.. (burdan sonrası arkadaşın olayı toparlamaya çalışmasını konu almaktadır)
gudu bet gudu bet
altıkırkbeş yanınevinden çıkan johhny panik ve rüyaların kutsal kitabı isimli eserde yer alan yayıncının notu:

calvary dağı: hazreti isa'nın çarmıha gerildiği yer. golgota tepesi olarak da bilinir. incil'lere göre kudüs'te isa'nın çarmıha gerildiği ve kafatasına benzediği söylenen tepe. kudüs kent surlarının dışında, bir yolun üzerinde ve isa'nın gömüldüğü yerin yakınında olduğu söylenen tepenin yeri kesin olarak bilinmemektedir.
chrystal chrystal
milattan önce 7-4 yılında beytlehem'de doğmuştur. miladi takvimin kullandığı başlangıç yılı ise 6. yüzyılda yaşamış bir keşişin paskalya tarihlerini hesaplamak için kullandığı ( ve sonradan yanlışlığı anlaşılan) bir tabloya dayanmaktadır.
easy company easy company
muhammed'in ve isa'nın peygamberliğini kabul edenlerin hakkında biraz daha bilgi edinmesi gereken elçi. her ikisininin de peygamberliğine inanan bir insanın müslüman olduğunu var sayarsak, müslümanın kullanma kılavuzu olan kitapta hz. isa'nın ne çarmıha gerilerek, ne de asılarak öldürülmediği, allah'ın hz. isa'yı kıyametten önce hz. muhammed'in ümmetinden birisi olarak geri dönmek üzere kendi katına yükselttiği söylenir. hz. muhammed use hiç de sanıldığı gibi rahat bir hayat yaşamamıştır. inancı uğruna gittiği yerlerde taşlanmış, vatanından sürülmüştür. öldüğünde ise geride ne hazineler ne de saraylar bırakmıştır. hepsi hepsi bir hasır, hurma lifleri doldurulmuş bir yastık, bir ibrik, bir urba, bir de hırka bırakmıştır. hatta savaşta giydiği zırhı yahudi bir tüccara 90 kilo arpa karşılığında ipotek olarak rehindir. yani insanların en hayırlışı olarak yaratılanın öldüğünde 90 kilo arpa alacak parası yoktu.

ayrıca bütün peygamberler aslında en büyük devrimcilerdendir. fakat fiziksel acılara maruz kaldıkları için değil, gerek inanış, gerekse sosyal düzen bakımından yozlaşmış toplumlarını doğru yola yönlendirmekle görevli oldukları için.
1 /