hz ömer

1 /
metuss metuss
ömer bin hattab;
eshâb-ı kirâmın en büyüklerinden ve peygamberimizin ikinci halîfesi. hulefâ-i râşidînden ve aşere-i mübeşşereden yâni cennetle müjdelenen on kişiden biridir. hicretten kırk sene önce mekke'de doğdu. dokuzuncu dedesi olan ka'b'da soyu peygamberimizin (sav) soyu ile birleşir. babası hattâb kureyş kabîlesinin ileri gelenlerinden, annesi hanteme binti hişam ebû cehl'in kızkardeşiydi. dâimâ re'yi isâbet ettiği, doğru söylediği veya hakkı bâtıldan ayırdığı için "fârûk" ismi verildi. künyesi ebû hafs'tır.
peygamber efendimiz bir gün hazret-i ömer ile ebû cehl'in bir yerde oturup, gizli gizli bir şeyler konuştuklarını gördü. o gece duâ edip; "yâ rabbî! bu islâm dînini ömer ile yâhut ebû cehl ile kuvvetlendir." dedi. peygamber efendimizin duâsı üzerine hazret-i ömer müslüman olmakla şereflendi.
hazret-i ömer, 645 (h.23) yılının son ayında ebû lü'lü fîruz adında yahûdî bir köle tarafından namaz kılarken şehit edildi.
gölgeningücü gölgeningücü
bir gün bir yere bir adamı vali atayacaktır emrini tebliğ için adamı çağırtır..o sırada küçük bir çocuk getirirler..hz ömer(ra) çocuğu kucağına alır ve büyük bir şefkatle onunla oynamaya başlar..
az sonra vali adayı gelir, hz ömer efendimizin çocuk sevdiğini görünce şöyle bir diyaloğa girişir:

-efendim çocuk seviyorsunuz
-olamaz mı?
-ama efendim ya bu sevgiden ötürü şımarırsa? bu söze çok kızar hz ömer(ra) ve adama:
-bir çocuğa sevgi göstermeyi bilmeyen bir beldeye nasıl faydalı olabilir? seni vali tatmaktan vazgeçtim gidebilirsin. der

vefatında ilginç bir hadise yaşanmıştır:
herkes hüzünlüyken hz ali(ra) gülmektedir merhumun cenazesi defnedildikten sonra..sorarlar ve o da anlatır:

iki melek (münker-nekir) kabir suali sormak üzere hz ömer(ra) efendimize gelmiştir. hz ömer onlara:

-sizin buraya gelişiniz ne kadar zaman alır?
-ellibin sene alır ya ömer
-siz buraya gelene kadar allahı unuttunuz mu?
-unutmadık tabii ki ey ömer
-ben bir metre yukarıdan geldim buraya sizin ellibin yılda unutmadığınız allah'ı ben şurdan şuraya mı unutacağım? gidin başımdan

allah şefaatlerinden ayırmasın
gölgeningücü gölgeningücü
hicreti enteresandır:

hz.ömer, dostu ibn-i rebia ve hişam ibn-i as'la hicret edecektir. mekke'den on mil uzaklıkta belli bir yerde buluşmayı kararlaştırırlar.

hz.ömer, mekke'den ayrılacağı sırada kılıncını kuşanır..
yayını, oklarını, mızrağını alır..

kâbe'ye gider..

kureyş öncülerinin gözleri önünde, kâbe'yi, yedi defa tavaf eder..

sonra iki rek'at namaz kılar..

ve şöyle der:

"anasını ağlatmak, çocuklarını yetim, karısını dul bırakmak isteyen varsa, şu vadinin arkasında bana gelip kavuşsun".

hiçbir kimse, onun ardına düşme cesaretini gösteremez
fantaghiro fantaghiro
gerçek islam denince her daim aklıma gelen.

7. yüzyılda müslümanların mısır'ı işgal etmelerinin ardından, romalılar döneminden başlayarak başına gelmedik kalmamış iskenderiye kütüphanesindeki el yazmalarının akibetinin ne olacağı sorunu gündeme gelir. dönemin halifesi ömer "yakın" emrini verir.

nedenini de şu sözlerle açıklar: "bu yazmaların içeriği, kuran'ın içeriği ile ters düşüyorsa küfür sayılır. yok eğer, kuran'a uygunsa zaten fuzulidir."

defalarca tahrip edilmiş; romalı barbarların, bağnaz hıristiyanların saldırılarına rağmen yüzlerce yıl ayakta kalabilmeyi başarmış dünyanın en geniş el yazması koleksiyonu, şehrin hamamlarını ısıtmak için yakıt olarak kullanılır. söylenceye göre, bu yakıt altı ayda ancak bitirilmiştir.
humanistfaşist humanistfaşist
hz ömer'in islam'a büyük katkıları olmuştur elbet. lakin efendim şu islam tarihininde yer edinen isimleri pek kurcalamamak lazım. çünkü insandırlar ve birçok hataları olmuştur. lakin ne yazık ki sürekli bu isimler yüceleştirilip çok büyük vasıflar yüklenir. hatta çok ileri gidlip cennetle müjdelendikleri yalanı atılıp allah'a ve peygamberine iftira edilir.

herneyse hz. ömer'le ilgili bir olaya da ben değineyim:

----- spoiler -----
oraya vardıklarında ömer, hz. fatıma'nın evi- nin kapısına odun yığınaya başladı. oysa o kapı, öyle sıradan bir kapı değildi. sevgili peygamberimiz (s.a.a) her sabah namazına gidişinde bu kapının önünde durur, "selam olsun size ey peygamberin ehlibeytil" derdi. ı bu kapıdan bir kez olsun izinsiz girmemişti. işte ömer, 0- dunlara ateş vererek böyle bir kapıyı yaktı.

(ateş verilmeden önce) hz. fatıma ömer'i ve yanın- . dakileri evden uzaklaştırmak için kapının arkasına geldi- i ğinde, ömer bir omuz darbesiyle kapıyı açtı ve hz. i fatıma'yı kapıyla duvar arasında sıkıştırdı. tam bu şiddet r sırasında karnındaki altı aylık (muhsin adlı) bebeğini: düşürdü2 ve kapının arkasındaki çivi göğsüne saplandı. i acı dolu bir sesle haykırdı: "ey allah/ın peygamberi! ey babam! gör ki senden sonra ibn-i hattap ile ibn-i ebu i kuhafe başımıza neler getirdiler... "

bunları duyan ömer, yanındakilere, "vurun fatıma- ya! " diye emretti. onlar peygamberin göz nurunu, ciğer paresini tekme, tokat ve kırbaç darbeleriyle dövüp kanlar içinde bıraktılar, sonra da çekip gittiler.
----- spoiler -----


kaynak:2- ömer'in hz. fatıma'nın evine saldırıp, kapısına ateş verdiğini büyük tarihçiler topluluğuyla birçok alimler, uzun kısa farklı tabir- i lerle nakletmişlerdir. örneğin: şerh-i nehc'ül-beliiğa, ibn ebi'l- i hadid, c.2; tarih-i yakubı, c.2; el-imamet-u ve's-siyase. c i; el- ikd'ul-ferid, c.2; tarih-i taberı, c.3; tarih-i ebi'ı-fida. c. i: e'lam'un-nisa, c.3; kenz'ul-ummal. c.3, s.ı29; tarih-i ibn-i esir, i c.23, s.ı24.
rind rind
kudüs fatihi ubeyde bin cerrah’ın daveti üzerine uzun çöl yolculuğundan sonra, 638 yılında şehre gelen halife hz. ömer bir ara papazlar ve gayrimüslim halk liderleriyle de görüşüyor. vakit girince ruhbanlar ona ziyaret etmekte olduğu kutsal mezar kilisesinde namaz kılabileceğini söylediler. hz. ömer: “eğer ben böyle yaparsam gelecek nesiller, halifenin namaz kıldığı bu kiliseyi camiye çevirebilirler.” dedi ve ileride bir arazi üzerinde namazını kılıp döndü.

gerçekten şimdi onun secdeye kapandığı mekan üzerinde şimdi seyyid ömer camii var.
nickiburayamiyaziyoruz nickiburayamiyaziyoruz
sert mizaçlı bir insan olması hasebiyle kimin elinde bulunursa o tarafın güçlü olduğunu gösteren islam tarihinin önemli kişilerinden birisidir.
peygamberi öldürmeye cesaret etmesiyle kafirlerin, o ve hz hamza müslüman olduktan sonra müslümanların eline geçmesiyle en büyük kozlardan birisidir. müslüman olduktan sonra islama eklediği sayısız katkıdan dolayı hilafetle şereflenmiş bunun hakkını da en muazzam bir biçimde yerine getirmiş uç şahsiyettir. hz ömer hilafetinin en önemli özelliği olarak adalet islam hukukunun şekillenmesinde büyük rol oynamıştır.

peygambere bunak muamelesi yapması ve ve insanların köleleştirilmesi yönündeki söylemler çirkin yakıştırmalardır. hakkında doğru kaynaklardan malumat toplanması onun ne denli bir ulvi şahsiyet olduğunu gösterecektir.
1 /