i

azureel azureel
kartezyen koordinatlar'da x ekseni'nin birim vektörüdür. (-x,+x) doğrusunda yatar, hâttâ uyur.
uyandırmamak lazım, yoksa kardeşleri ji ve ka'yı uyandırıp integralimiz nerde diye bağırırlar, sayısal derslerin hemen hepsinde uğraşırsınız.
bu başlıktaki 60 giriyi daha gör