ıasybd

radiance radiance
ilgili giri kullanıcının rızası doğrultusunda girilmiştir #17659961

kullanıcının içeriklerine yapılan hızlı inceleme sonucunda; kişinin kendini ifade biçiminden yola çıkılarak "kendini gerçekleştirme eylemi" için "maddi ve sosyal" güç elde etme isteği ancak risk almaya karşı çekingen tutum içerisinde olduğu farkedilmektedir.