içki içtikten sonra gelen medeni cesaret

maestromanick maestromanick
ilk kadehte arslanlaştırır,
ikincide tilkileştirir,
üçüncüde köpekleştirirmiş..

üçüncü kadehe denk gelen hayvancığın evcil olduğu göz önüne alınarak giderek bir sosyalleşme ya da medenileşmeden bahsedilmesi beklenebilecekken dördüncü kadehte ekseriyetle çirkefleşilir..

ne ilginçtir ki, çirkef olmak gibi bir durum hiç bir hayvanın doğasında yoktur..

bu durum, yani çirkeflik son derece insani ve medeni bir şeydir, insana özgüdür, çok yakışır bize..
bu başlıktaki 70 giriyi daha gör