içler acısı

options options
genellikle bir kişinin içinde olduğu zor ve acı durumu nitelemek için kullanılan deyiş.
daha önce durumu hali iyi olan bir insanın maddi, manevi sağlıksal vs olarak durumunun kötü olması halinde kullanılır.