idea

anosias anosias
platonun ortaya attığı maddenin tözü. idealar duyu organlarıyla algılanamazken, yalnızca ve yalnızca aklın ürünüdür.nesne ve olaylardan çok kavramların oluşmasına neden olurlar.
beyaztavşanıtakipet beyaztavşanıtakipet
dil felsefesi açısından bakıldığında, locke'a göre ideaların dışavurumunu sağlayan dildir. bir dilsel ifadeyi anlamlı kılan şey, o dilsel ifadenin zihnimizde yerini tuttuğu idealardır yani kelimeler iletişim etkinliği içinde idealarımızın yerini tutar. locke'a göre idea, deneyimlerden elde edilen her şeydir. [leibniz ve kısmen de descartes bu görüşün aksini savunur; onlara göre kelimeler doğrudan doğruya idealara işaret etmez, yalnızca birer fiili kavrayıştan ibarettirler.]
hepaynışarkıyıdinleyenadam hepaynışarkıyıdinleyenadam
çevremizde hiçbir çiçek olmadan aklımıza bir çiçek getirirsek, bu idealar dünyasındaki çiçektir. bütün çiçekler aynı değildir, hatta mükemmel bir çiçek yoktur denilebilir, işte o ideanın gölgesi, evrendeki çiçektir. yani beynimizde oluşan çiçek algısı, ruhumuzun önceden gördüğü ve hatırlamaya çalıştığı şeydir. ve bir bakıma evrendekiler onun kusurlu halidir.

platon bunları söyledikten sonra, birçok kişiden birçok farklı karşı düşünce ortaya atılmıştır. bunlardan birisinin sahibi de platon'un öğrencisi aristotales'tir. aristo, gördüğümüz çiçeklerin tümünden bir idea oluştuğunu söyler. yani "o beynimizde oluşan o çiçek görüntüsü idealardan değil, idealar gördüğümüz bütün çiçeklerden gelmektedir. " der.