ideoloji

1 /
bınar bınar
tdk'ya göre, siyasi veya toplumsal bir öğreti oluşturan, bir hükûmetin, bir partinin, bir grubun davranışlarına yön veren politik, hukuki, bilimsel, felsefi, dinî, moral, estetik düşünceler bütünü.. ide kelimesinden gelir ki kendisi fikir demek olmakta..
tonguç tonguç
"ideoloji" insanın insanla olan çelişkisidir.
yaşadığımız hayatı algılayışımızdaki farklılık bu çelişkiyi yaratıyor.bunda bir sorun yok.ama biliyoruz ki düşüncelerimiz önce duygularımızı sonra değer ve davranışlarımızı bu davranışlarımız da kişiliğimizi oluşturuyor.kişiliğimiz de geleceğimiz ya da kaderimizi belirliyor.

özellikle "toplu olarak yaşama"ya geçtikten sonra ideolojiler ayrı bir önem kazanıyor.ideolojiler karşımıza farklı hayatlar çıkartıyor.bu farklı hayatları ortak bir çıkar doğrultusunda birleştirmek ortak bir ideoloji yaratabilmek lazım gerekiyor.hiyerarşik düzen ve bir lidere gereksinimle beraber ideolojinin patlak noktası ortaya çıkıyor.lider olma düşüncesi bahsattiğimiz çelişkiyi körüklemeye başlıyor.bu sefer farklı liderlerin yönettiği topluluklarla beraber farklılaşma artıyor.değişik düşüncelerin beslediği farklı topluluklar.bundan sonra artık birbirinden ayrı ideolojileri sahiplenen kitleler halinde toplumlar.

daha sonra da kitle üretimine geçilmesiyle "millet" kavramı ortaya çıkıyor.ideolojiyi sahiplenen kişi sayısı arttıkça o ideolojinin gücü artıyor.dolayısıyla insanın insanla olan çelişkisinin gücü artıyor.gelişimle beraber bu çelişkinin gücü tüm dünyayı etkisi altına alıyor.

burda çelişkinin olmamasına imkan ve ihtimal yok.burda sorun olan insanların ortak amaçlarına hizmet etmesi gereken liderler ve "lider" kavramının sorgulanması.
fihimafih fihimafih
şerif mardin in tanımına göre "at gözlüğü" .

varolan bir sosyal yapıyı devam ettirmeye ya da yeni bir sosyal yapı oluşturmaya yarayan fikirler topluluğu. halkı mobilize edebilmesi için toplumun ihtiyaçlarına cevap vermesi gerekmektedir aksi takdirde silinip giderler.
rhgy rhgy
"ideolojiler, uçurumları aydınlatan hırsız fenerleri. istemesek de onlara muhtacız. kaosu kosmos yapan insan zekâsı, tecrübelerini ideolojilerde sergilemiş. ideolojiye düşmanlık, tek izm'e teslimiyettir; obskürantizme.

ideolojiler siyaset dünyasının haritaları. haritasız denize açılınır mı? ama tehlikeli bir yolculukta tek kılavuz olamaz. pusulaya da ihtiyaç var.

pusula: şuur. tarih şuuru, milliyet şuuru, kişilik şuuru. ideolojilerin peşine takılanlar pusulasızdırlar. gemi ya kayalara çarptı, ya batağa saplandı.

ideolojilerin ışığına göz yumanları sloganlar yönetir. karanlık kinlerin birbirine saldırttığı çılgın sürülerin savaş çığlığıdır slogan.

ilkelin, budalanın, papağanın ideolojisidir. düşünce ile çığlık bağdaşmaz. şuurun sesi çığlık değildir. yabani bağırır, medeni insan konuşur. bu çocuklar yıllarca konuşturulmadı. hınçlarını üç-beş kelime ile suratımıza tükürüyorlar. ideolojileri yasakladığımız için hışımlarına uğradık.

demokrasinin demopedi olduğunu kimse düşünmedi. aczin hürriyetperverliği yalanların en namussuzu. bahşedilen hürriyet, ölmek ve öldürmek hürriyeti.

toprak sarsılıyor! hep birden esfel-i safiline yuvarlanmak istemiyorsak, gözlerimizi açmalıyız. insanlar sloganla güdülmez. düşünceye hürriyet sonsuz hürriyet. kitaptan değil, kitapsızlıktan korkmalıyız. bütün ideolojilere kapıları açmak, hepsini tanımak, hepsini tartışmak ve türkiye'nin kaderini onların aydınlığında fakat tarihimizin büyük mirasına dayanarak inşa etmek. işte, en doğru yol."
cemil meriç
leopold leopoldoviç leopold leopoldoviç
bilinç oluşturmaya yönelik ,meşru ya da değil, fikir, eylemlerin tümü. belirli bir tarzın belirli bir küme, sınıf, grup için belirleyici özellik, tanımlayıcı olmasına yol açan, kimi zaman çarpık bilinç, yalan gibi şekillerde de tanımlanan "şey".
ideoloji, araç olarak kullanılıp, kimi zamanlarda amaç olarak anlaşılıp, yanlış yollara saptırılabilir. ideolojinin amacı, bir miktar çarpık bilinç oluşturmaktır, evet. bazı şeyleri sizin için "güzel, iyi", bazı şeyleri "kötü, olumsuz" olarak tanımlayabilir. tanımlayıcı bir koddur aslında. bir şeyi ideolojik olmadan ifade ettiğinizde, bir anlam ifade etmeyebilir, eğer ideoloji katalizörünü devreye sokarsanız, karşıdaki insanı etkileme şansınız vardır. örnek olarak, evde birbiriyle atışan bir karı-koca olarak, koca; "beni anlayamıyorsun" dediğinde bu çok da ideolojik bir söz değildir, ancak; "kadınsın işte, anlayamıyorsun ki" şeklinde bir cümle kurarsa bu ideolojik bir sözdür. anlatamadım ama neyse. misal şu da var, midye sevmeyen birisi, başkalarını da midyeden soğutmak istiyor diyelim. "midye sevmiyorum, tadı güzel değil" sözü karşıda bir etki yaratmaz, ama "midyenin toplandığı yer berbat, çöplük gibi, çok iğrenç görünüyor, mikroplu, böcek işte" tarzı argümanlar sunarsa, karşısındaki insanda istediği etkiyi yaratabilir, bende işe yaramaz, midyeye bayılırım, denemeyin.

karman çorman bir şey yazdım ama, gelecek nesiller bunu da anlarlar herhalde.
chixculub chixculub
tıpkı dünyadaki insan üretimi her şey gibi bir karşıt'a ihtiyaç duyan yüz kollu* yüz ağızlı canavarların her biri. bir ideolojinin çıkış anı ortaya çıkma sebepleri tatlı ve hülyalıdır, hep iyiyi ister, iyiyi istediği için de kötülüğü bir araç oalrak kullanmaktan çekinmez. karşısında karşıt bir ideoloji olsun ki büyüyebilsin, varlığını bir dayanağa kondurabilsin, dayanaktan amaç karşıt idelojinin yarattığı yıkım, talan, acıdır. soğuk savaş yıllarında iki karşıt ideolojinin var olma sebepleri birbirlerini dirençlerinin kırıp üzerilerinde hakimiyet kurma emelleriydi. soğuk savaşın adından ise aslında tam anlamıyla ideoloji diyemeyeceğimiz ama bir düşman olarak algılanan terörizm gerçeği var. şimdilerde terörizm ideolojisi her ne olursa olsun tün ideolojilerin düşmanı aynı zamanda da ideolojilerin vücut bulduğu devlet ve kişileri sindirmek için yine ideolojiler tarafından kullanılan bir araçtır. soğuk savaşın bitip, her alanda dünyaya hakim olma adına bir rekabetin sonladığı dönemlerde daha önce birleşmiş milletler tarafından nikaragua'da yaptıkları yüzünden devlet terörü yapmakla suçalanan dünya mahkemesi tarafından yargılanıp suçlu bulunan abd'nin daha önce siyasi emelleri için kullanmakta çekinme göstermediği terörizmi hedef ilan etmesi manidardır.
çilem82debaşladı çilem82debaşladı
"dış politikaya ilişkin olgu, olay veya fikirleri belirli bir yorum çerçevesinde açıklamaya ve de genellikle bu paralelde bir eyleme yönelik belirli bir inançlar sistemidir."
1 /