ikinci dünya savaşında 6 milyon yahudi öldürülmesi

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
1
8844455
bütün dünya ve hatta bunu yapan almanlar tarafından bile kabul edilmiş bir gerçektir. yahudiler de dünya'da birçok ülkede ciddi bir lobi sahibi oldukları ve ekonomik gücü ellerinde tuttukları, ayrıca önemli mevkilerde ciddi soydaşları olduğu için her yaptıkları filmde, her faaliyette bunu dile getirmektedirler. ancak gerçek olan birşeyi dile getirdiği için kimseyi suçlayamayız. 6 milyon türk katledilmiş olsa ve bizim elimizde imkan olsa çok daha fazlasını yapardık. bize "yeter artık, sanki tek size yapıldı soykırım" diyenleri can düşmanımız ilan eder, aşağılardık. habeşler de, mançuryalılar da o derece ekonomik güce ve lobiye sahip olsa aynı derece dile getirirlerdi başlarından geçenleri. tutup da bi yahudiye "yeter yaw, bıktık şu soykırımı zırt pırt dile getirmeyin, kanımıza dokunuyor" derseniz, adamın cevabı basittir "o kadar masum insanın öldürülmesi kanınıza dokunmuyor, bizim dile getirmemiz mi dokunuyor?" biraz kendimizi o insanların yerine koymak gerek. senin soyundan insanları tümüyle yoketmek istemişler, eziyet etmişler, diri diri fırınlara atmışlar. yıllar sonra da senin eline imkan geçmiş ve sen filmini çekmeyeceksin, bundan çektiğin acılardan dünya'ya bahsetmeyeceksin. kim kabul eder ki böyle birşeyi? bana yapsalar, hatta soykırıma gerek yok ailemden bir kişiyi öldürseler ve elimde çok ciddi ekonomik güç ve lobi kuvveti bulunduruyor olsam tüm dünya'ya ve her gelecek nesile tekrar tekrar anlatırım...

bunları düşününce bu çekememezliğin altında başka kinler yatıyor gibime geliyor. müslümanların genel olarak tarihsel ve dini sebeplerle yahudilere kin duyduğu doğrudur. bu kin de muhtemelen karşılıklıdır, ancak sırf kinimizle ve düşünmeden yahudileri suçlamak doğru değildir. düşmanımız bile olsa insanın ve insanlığın hakkını vermek ve dürüst davranmak gereklidir...
sanitarium
sayının her zaman abartıldığını düşündüğüm ama elimde kaynaklar olmadığı için sayı konusunda kesin yorum yapamayacağım durumdur. ancak bu durumu vahim kılan şey almanların katlettiği yahudilerin silahsız olmalarıydı. yani savaşta cephede öldürülen askerlerden bir farkları vardı .ancak o kadar gözgöre göre katletme işlemi başlamışken bu yahudilerin sadece çok ufak bir kısmının silahlanıp nazilere karşı koymasıda ayrı bir ironidir. geneli toplama kamplarında işçi olarak çalıştırılacak yalanıyla kandırılmış buradaki ocaklarda yada gaz odalarında katledilmişlerdir. bu toplama kamplarından en ünlüsü auschwitz kampı dır.ironiden bahsetmişken dedeleri almanyada katledilen yahudilerin aynısını filistinlilere yapmaları ironinin en büyüğüdür kanımca.
chrystal
tek kelime ile vahşettir. tarihte bir çok halk soykırıma tabi tutulmuştur. ama herkesin aklına ilk başta yahudiler gelir. çünkü hitler gayet sistematik ve acımasız bir şekilde davranmıştır. insanları toplama kamplarına kapatmak, duş alacakları ümidi ile gaz odalarına göndermek vs. herkes yapılan davranışların ne kadar çirkin olduğunun farkında. ayrıca genelde bir savaş dahilinde bile insanları toplu halde öldürmek, esir tutmak, işkence etmek soykırım sayılıyorken, evlerinde oturan insanları sadece yahudi diye kamplara toplamak vahşettir. elbetteki 2. dünya savaşı sadece yahudi soykırımından ibaret değildir. amerika'nın atom bombası denemeleri de aynı oranda vahşicedir. ama hitler'in ihtirasları uğruna kendi halkına ve diğer halklara çektirdikleri zalimcedir. ari alman ırkını yaratabilmek için sarışın mavi gözlü kadınları çiftleşmeye zorlamak (evet aynı hayvanlar gibi. üresinler de ari alman ırkı çoğalsın) yaptıklarının sadece bir bölümüdür. ama bir halk zulüm görmüşse bunu anlatmaktan niye çekinsin. yahudi soykırımı yakın tarihin en büyük vahşetlerinden biridir.ister kabul edin ister etmeyin çok değil yaklaşık 60 sene evvel çok ciddi bir şeklide yahudiler öldürüldü. ister 6 milyon kişi ölmüş olsun, ister 100 kişi. insan hayatı bu kadar değerliyken sayının bence bir önemi yoktur.
favorius
tarihteki en büyük insanlık suçlarından biridir ve yahudi düşmanı olmayan her insan bu olayı büyük br insanlık ayıbı olarak değerlendirir ancak onlarca yıldan beri bu vahşetin sürekli reklamının yapılması, ikinci dünya savaşında tek acı çeken topluluğun yahudi topluluğu gibiymiş gibi beynimize kazınması ister istemez ters tepki verecek, ve insanlarda yahudilere karşı bir antipati doğuracaktır. hele bir de modern israil devletinin filistine karşı yürüttüğü politikalar ve az evvel belirttiğim antipatinin en ufak sözlü bir şekilde dahi ifade edilmesine verilen insan hakları ve yahudi mazlumiyeti ile süslendirilen suçlayıcı ve ağır cevaplar bu antipatiyi kuvvetlendirecektir. fakat yahudi soykırımı ile yahudilerin soykırımdan sonra yaptıklarını karıştırmamak gerektir. eleştirilenler propaganda yapan günümüz yahudileridirler ve bu eleştiriler haksız yere ölüm kamplarında katledilen masum yahudilerin hatırasına saldırmadan yapılmalıdır.
tembel
soykırım, savaşın bir türevi, o pek kutsal mücadelenin pek de kutsal olmayan yönüdür. bu gün yahudilerin soykırımı bir pr olayı haline getirmiş olması tiksinti vermeye de başlasa, bu ne soykırımın önemini azaltır, ne onu gerçek olmaktan çıkarır, ne de soykırıma uğrayanların suçudur.

şu da iğrenç bir yaklaşım olsa da gerçek ki örnek verilebilecek diğer tüm soykırım olayları dünya'nın kenar mahallelerinde, oysa yahudi soykırımı avrupa'nın orta yerinde gerçekleşmiştir. öldürülenler mançuryalı çiftçiler veya habeş çobanlar değil, önemli bilim adamları, sanatçılar, tüccarlar, şunlar bunlardır. şehirli bir toplumun bel kemiğini oluşturması gereken kesim tasfiye edilmiş, batı toplumlarının niteliği sonsuza kadar değişmiştir. öyle olunca bu insanlar hiç kimse olmaktan çıkmış, isimleri bilinen, soykırım sergilerinde fotoğrafları görülen, haklarında yazılmış kitaplar okunan "gerçek" kurbanlara dönüşmüşlerdir. bir az da budur; soykırımın ne olduğunu gerçek anlamda kavraması mümkün olmayan kuşakların gözünde yahudi soykırımını bu derece önemli kılan.

çok kaba bir benzetme olacak ama benzeri bir yaklaşım şurada da görülebilir; (bkz: istanbul depremi).
dina
kaçkarın zirvesinde israil bayrağının dikili olduğunu gördükten sonra almanlara sonuna kadar hak verdiğim olaydır.
chaghdash
sovyetler birliği'nin 20 milyon insanının ölmesiyle karşılaştırılamayacak bir soykırımdır.

sovyetler birliği'nin 20 milyon insanı, sosyalizm uğruna varları yoklarıyla cephede savaşırken öldürülmüştür. bu bir soykırım olarak tarihe geçemez, ancak bir kahramanlık öyküsü olarak tarihe geçebilir.

oysa yahudilerin maruz kaldığı ise gerçek anlamıyla bir soykırımdır. bugün bunu inkar etmek cahilikten başka birşey değildir.

aydınıyla, bilim adamıyla büyük bölümü katledilmiş, kalanlar da ücretsiz işgücü olarak kendilerini var edebilmişlerdir. öldürülmeleri kesinlikle savaşta ölmek olarak algılanmamalıdır.

"böyle birşey olmamıştır" diyenler de, önce gitsin hitler'in neden bu soykırımı yaptığını anlatan "mein kampf" kitabını okusun. ama yine de "aslında yapmamıştır" derlerse, bunun altında ya kötü niyet olabilir, ya da bunu haklı görmek.
dünyayı kurtaran adam
siyonizmi çok güçlendirmiş bir katliamdır. 1939 öncesi filistin'e yapılan yahudi göçleri kontrol altında tutulmaya çalışılırken, hitler sayesinde bu göçler engellenemeyerek israil devletinin 1948'de kurulmasına yol açmıştır.
cursedsw
sebeplerine bakılacak olursa;adolf hitler 'in yahudileri devletin hep en üst makamlarında kadrolaştığına,ülke içinde 1. dünya savaşı sonrası yaşanan ağır şartlar altında ezilen halkın yanında bir tek yahudi toplumuna mensup insanların daha iyi bir düzeyde refah içinde yaşamlarını sürdürebilmiş olmalarına,akabinde hitler in 1. dünya savaşına gönüllü asker olarak katılmasında ve sonrasında kaos ortamında bunları görmesine(ne kadar doğru ne kadar yalan bilemiyeceğim,o sizin kendi araştırma ve yorumlarınıza bağlı),yahudi toplumunun birlik ve beraberliğe ,birbirlerini destekleme konusuna,lobi faaliyetlerine ve gene buna takiben 1. dünya savaşı malubu almanya nın kötü ekonomisinde american yahudileri destekli almanya da yaşayan yahudilerin refah durumuna bağlanılabilir ve hitler in paranoyasına dönüşmesi akabinde çoluk çocuk,masum vb. ayrım yapılmadan hepsinin öldürülmesi yokedilmeye çalışılması.akabinde tüm bunlar olup bittikten sonra 2. dünya savaşı sonrası yaşanan bu vahşetten sonra zaten toplumsal bütünlüğü kanaatimce diğer topluluklara nazaran daha iyi olan yahudi toplumunu daha da birbirine kenetlemiştir.eğer bugün bir çok komplo teorisinin baş kahramanı yahudiler ise ve gene eğer bir çok güçlü markanın sahipleri yahudi kaynaklı ve kökenliyse,tüm bunlar birbirine kenetlenmiyen,birlik ve bütünlüğünü sağlıyamamış bazı geri kafaların bok atmak isteği doğrultusunda oluşmuştur.siz kendi halinizde yaşarken tüm bu nedenler size gelip zarar veriyorsa kendinizi savunmak en doğal hakkınız ama sadece kendi aralarında iyi kenetlenmiş bir toplumuda gözü kapalı suçlamamak lazım.

ayrıca ;

(bkz: hitler the rise of evil)
(bkz: the merchant of venice)
1