ikra

kendini tutamayan şahıs kendini tutamayan şahıs
kuran ın ilk ayeti olan ve oku anlamına gelen bu sözcük için bir çok yorum yapılır.bana göre buradaki oku ayeti oku anlamıda söylense bile ardından gelen " o seni bir damla sudan yarattı" cümlesi ilim kavramının önemine işaret ediyor gibi görünüyor. ayrıca buradaki oku (ıkra) aynı zamanda "anla" "düşün" anlamıda bir mesaj içeriyor diye düşünmekteyim.
easy company easy company
yüzeysel diyanet işleri başkanlığı yaklaşımıyla anlamı saptırılan ayet.

"ikra" türkçeye "oku" diye cevrilebilir evet, ilk emrin türkçeye oku diye çevrilmesi de doğal olarak suistimal edilmeye açık bir durumdur. oysa ki ikra sözcüğünün tam karşılığına bakarsanız "ezberden okumak", daha doğrusu "ezberden bildiğini söylemek, tekrar etmek"tir. yani ilk emir okula git oku değil, doğal olarak "allah'ın sana ilham edeceği şeyi ilan et"tir.

ikra, kuran, kıraat, bunlar hep aynı kökten türemiş sözcüklerdir ve diyanet işleri başkanlığının bize yutturmaya çalıştığı gibi kitap okumakla, okula gidip okumakla alakası yoktur. arapçada bu anlamları karşılayan başka sözcükler vardır. türkçeye de girmiş olan "ders" sözcüğü kelimenin tam anlamıyla araştırmak, incelemek, öğrenmektir, yani batı geleneğinin "bilimsel metod" dediği şeydir.

organize bir eğitim almayı, yani bir işi veya konuyu sistematik bir şekilde öğrenmeyi işe arapcada "talim" sözcüğü karşılar, ikra değil. daha ileri eğitimle uzmanlık kazanmak için ise arapcada "marifet" sözcüğü kullanılır.

biraz kafası çalışan, mantıklı bir insan diyanet işlerinin yutturmaya çalıştığı bu durumdan zaten rahatsız olur. düşünün; cebrail aleyhisselam ilk defa efendimizin karşısına çıkıyor, efendimiz için en sıkıntılı anlardan birisi, başına ne geldiğini bilmiyor, hatta aklını kaçırdığını sanıyor, dahası, tarihin en önemli dönüm noktalarından birisi, koskoca cibrilin "oku" demesi mi daha mantıklı, yoksa "öğretilecek olanı tekrar et" demesi mi daha mantıklı? sonuçta efendimizin görevi okuyup alım olmak değil, kendisine iletileni insanlığa ilan etmek.

nasıl oku da adam ol baban gibi eşek olma cümlesinin anlamı tek bir virgülle tamamen değişebiliyorsa, sadece motamot çeviriden kuran okumak da anlam üzerinde bir o kadar yıkıcı bir etki yapabilir.
inspector gadget inspector gadget
latin harfleri ile ikra şeklinde yazmanın yanlış olduğu kelime. bu kelimenin arapça orijininde ikinci harf kaf harfidir ve kg arası gırtlaktan bir ses çıkarmak gerekir. bu şekilde yazınca bildiğimiz üst gırtlaktan çıkan k harfi söylenir ki yanlıştır.
thesecret thesecret
1- yaratan rabbinin adıyla oku!
2- o, insanı bir alekadan (embriyodan) yarattı.
3- oku! rabbin sonsuz kerem sahibidir.
4- o rab ki kalemle yazmayı öğretti.
5- insana bilmediği şeyleri öğretti.
6- hayır! doğrusu (kâfir) insan azgınlık eder.
7- kendisinin muhtaç olmadığını zannettiği için.
8- muhakkak ki dönüş mutlaka rabbinedir.
9, 10- namaz kıldığı zaman, bir kulu engelleyeni gördün mü?
11- gördün mü (ne dersin?), ya o (kul) doğru yolda olur,
12- veya kötülüklerden sakınmayı emrederse?
13- gördün mü, ya bu (adam, hakkı) yalanlar, yüzçevirirse,
14- o adam, allah'ın kendini gördüğünü hiç bilmiyor mu?
15, 16- hayır, hayır! eğer o, bu davranışından vazgeçmezse, and olsun ki biz, onu perçeminden, o günahkâr ve yalancı perçeminden tutup cehenneme sürükleriz.
17- o zaman o taraftarlarını yardıma çağırsın.
18- biz de zebanileri çağıracağız.
19- hayır, sakın ona boyun eğme (allah'a) secde et ve yaklaş.
drsculptr drsculptr
kuranın ilk ayeti olduğunu söyleyen müslümanları gördükçe ateistleri ketiflendiren şeydir.

kuranın ilk suresi... yok ya yazmıycam. bir zahmet açıp okusunlar
2