il özel idaresi

orcinus orca orcinus orca
ilde yaşayanların ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenlerce seçilen idari özerkliğe sahip kamu kuruluşu.
why why
yerel yönetim kuruluşu olan il, aynı zamanda genel idarenin taşra teşkilatıdır. bu idari birimin ortak ihtiyaçlarını gidermek için var olan tüzel kişi. kişiliğin başı ve temsilcisi vali.
5302 sayılı il özel idaresi kanununun 3. maddesi il özel idaresini halkının müşterek ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan ve karar organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişileri olarak tanımlamıştır.
yine bu kanuna göre il özel idaresi ilin kurulmasına dair kanunla kurulur, ilin kaldırılmasıyla son bulur. başka yöntem izlenmez.