ilim

1 /
usako usako
ilim, ilm kökünden gelir. asıl anlamı ilahi olanı bilmektir. tamamen dünyadan arınmış olanı, tanrıya ait olanı, allah'ın tecelli ettiğini görmek, onun yansımalarını anlamak, onu anlamak, görmek anlamına gelen bir kelimedir.

lakin, biz bunu almışız; bilim yapmışız. şimdi ne olarak kullanıyoruz? gözle gördüğümüz, elle tuttuğumuz şeyleri bilmek. anlam daraltmasına uğratmışız bir yerde. ilginç bir şekilde anlamını değiştirmişiz. çok garip bir hale sokmuşuz.

ya da ben tekke ve tasavvuf edebiyatı dersini bu yıl verip bir yunus emre olmadan bu okuldan mezun olmalıyım, evet.
neva neva
i̇lim ilim bilmektir
i̇lim kendin bilmektir
sen kendini bilmezsin
ya nice okumaktır

okumaktan murat ne
kişi hak'kı bilmektir
çün okudun bilmezsin
ha bir kuru ekmektir

okudum bildim deme
çok taat kıldım deme
eğer hak bilmez isen
abes yere gelmektir

dört kitabın mânâsı
bellidir bir elifte
sen elifi bilmezsin
bu nice okumaktır

yiğirmi dokuz hece
okursun uçtan uca
sen elif dersin hoca
mânâsı ne demektir

yunus emre der hoca
gerekse bin var hacca
hepisinden iyice
bir gönüle girmektir

yunus emre
ben olan ben ben olan ben
"arapça ilm, ingilizcedeki "knowledge" (bilgi) ile adeta tamamen örtüşür. bununla beraber "bilgi", "ilmin olgusal ve duygusal içeriğini bütünüyle ifade etmede yetersiz kalır. çünkü ilm, islamiyete ve müslüman medeniyetine, kendi farklılığını ve karmaşıklığını hakim kılmış kavramlardan biridir.

hatta müslüman medeniyetinde ilm kadar bütün yönleriyle belirleyci olmuş bir başka kavram yoktur. bu tespit, sözgelimi tevhid "allah´ın birliğini tanıma", ed-din "hakk din" gibi müslümanların dini hayatlarında çok etkin olan kavramlar için bile geçerlidir.

çünkü bunların hiç biri anlam derinliği ve kullanım yaygınlığı bakımından ´ilm ile eşdeğer değildir. müslüman entelektüel hayatının, müslüman dini ve siyasi hayatının ve nihayet bir müslümanın gündelik hayatının hiç bir yönü, müslümanın en yüce değeri anlamında "bilgi"ye yönelik kuşatıcı tavra yabancı değildir."

franz rosetnhal
x sentos x sentos
bizim yunus'un tek cümlelik özetidir; ilim kendini bilmektir..

ve ardından hadis gelir; ''men arafe nefsehu fekad arafe rabbehu'' .

yani; kendini bilen rabbini bilir.
ebu cendel ebu cendel
rabbini bilmedikten sonra hiçbir şeye yaramayandır. islam ile alakalı, ayet ile, hadis ile, tefsir ile ilgili değilse, islamiyet'in çevresinde dolaşmıyorsa emin olun onun adı ilim değildir.
bellatrixvsbellatrix bellatrixvsbellatrix
eğer ilim sürekli islam ile yürürse zaten ilim olmaz. eğer din çevresinde şekillendirmeye çalışırsanız hiçbir şey etik gelmez. halbuki bence şu da düşünülmeli ilim dinle kısıtlanacak olsaydı allah insanlara ilim yapacak zeka vermezdi.
1 /