ilkel komünal toplum

mrsteacher mrsteacher
yasa, hak ve özel mülkiyet kavramı henüz bilinen kavramlar değildi. göçebe yaşam sürülüyordu. haliyle avcılık başlıca geçim kaynağı idi. i̇nsanın ilk gelişim aşamalarında, yani bu toplumda, kadın ile erkeğin bedensel özellikleri arasında ciddi farklar yoktu bu sebepten. ne kadının erkeğe bağımlılığı, ne de haklar dengesizliği söz konusuydu.

ne var ki insanlığın gelişme tarihinin bir sonraki evresinde bu tablo değişime uğradı...

bir topluluk yerleşik hayata geçerken diğeri hayvan yetiştiriciliğine geçti.
bu, aynı tarihsel dönemde farklı doğa koşulları altında birbirinden tamamen farklı iki ekonomi biçiminin, yani farklı kimlik konumlanmalarının, geliştiği -tarım ve hayvancılık- anlamına geliyor.
mrsteacher mrsteacher
marksistlerden daha ziyade anarşist gruplarca idealize edilir ekseriyetle.

marksistler ilkel komünal döneme benzer veya bizzat o dönemin aynısı olan bir döneme geçiş yapmak istemez.
aksine kapitalist/emperyalist toplumun bağrında gelişen bilimsel/teknolojik gelişmeleri insanlığa yararlı ve adaletli bir biçimde kullanma amacı güder.

ilkel komünal dönemi "idealize" edenlerin teknolojik/bilimsel ve tıbbi gelişmeleri nerelerine monte edecekleri merak konusudur benim açımdan ziyadesiyle.
kiaransalee kiaransalee
bunu günümüzde idealize etmenin tehlikeli birşey olduğu kuvvetle muhtemeldir. belki idealize edip bırakanlar vardır da bunu uygulayan bir manyak varmış zamanında. year zero ilan etmiş falan, ülkenin amına koymuş resmen. adam ilaçları bile ezdirmiş, daha napsın.

(bkz: pol pot)