iltimastan hoşlanmayan kadın modeli

ropte ropte
herhangi bir sebeple, herhangi bir hususta kendisine ayrıcalık tanınmasını istemeyen, fikri hür, vicdanı hür, başı dik, alnı ak, sırtı pek, kendi ayakları üzerinde durabilen cinsi latif türüdür.

yirim.