immanuel kant

demeter demeter
ahlakı, "evrensel yasa" olarak öne sürdüğü "öyle eyle ki eyleminin ilkesi aynı zamanda evrensel bir yasa olabilsin" cümlesi üzerine temellendirmiş alman filozof.
bu başlıktaki 108 giriyi daha gör