inkar

kumuyebo kumuyebo
yok saymak, görmezden gelmektir. bilinenin aksine inkar, "yapılan bir şeyin yapıldığını reddetme" değildir. bu olsa olsa yalan söylemek, kandırmak vb. kelimelerle açıklanır. inkar, daha çok hissi olaylarda sözkonusudur. ikiye ayrılır.

1: içinde bulunulan durumu reddetmek, sahip olunan bir hissin varlığını kabul etmemektir. bu bir savunma mekanizmasıdır. genelde suçluluk durumlarında ortaya çıkar. kötü sonuçlanan bir hikayenin baş karakterlerinden biriyse kişi veya sahip olmayı istemediği bir his taşıma ihtimali görüyorsa kendinde; kabullenmenin olası vicdani ve psikolojik zorluklarını yüklenmemek için inkarı seçecektir. bir kişiye sarfedilen kırıcı bir sözün ardından "ama o da haketti" düşüncesi veya "hayır, ben x kişisine ilgi duymuyorum; bu ilgi değil başka bir şey" içsesi, inkara örnektir.

2: varlığının farkında olunan bir hissin uzun - orta vadede olumsuz sonuçlar doğuracağını düşünerek o hissi bastırarak, orada değilmiş gibi davranarak yok etmeye çalışmaktır. yalnız genelde bu durumlarda yapılan bir yanlış vardır; bir hissi yok etmeye çalışmak, bunun için uğraş vermek o hissin kuvvetlenmesine neden olacaktır. bir hissi yok etmek, 'o hissi ortaya çıkaran fiziksel durumu ortadan kaldırmadan' mümkün değildir. ikili ilişkilerde sıklıkla yaşanan bir durumdur. bu durumlarda inkar etmek tek taraflı bir isteğin ürünüyse ve mantıklı bir alt yapısı yoksa, inkar sahibi kişi tarafından gereği yapılmalı ve karşı tarafın bunu anlayışla karşılaması beklenmemelidir.
bu başlıktaki 18 giriyi daha gör