insan insanın kurdudur

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
muglak
hobbes bu söylemi monarşiyi savunduğu için yapmıştır. halk tüm haklarından vazgeçip bunu toplumsal bir sözleşme ile krala devreder.hobbes özgürlüklerin halka bırakılmasının tehlikeli olduğunu ve bunun kaos yaratabileceğini düşünür. zira insan bencildir,yalnız kendinin ve yakınlarının menfaatlerini gözetmeye temayülü vardır. oysa insanların çıkarlarının örtüştüğü ortak noktalar barış ve güvenlik ihtiyacıdır. halk haklarını egemene devrederek bu ihtiyaçların en iyi şekilde görülmesini ondan bekler. bu da ancak monarşi ile sağlanır.
ohannesburger menu
ataol behramoğlu'nun `bir şiirinde geçen cümle.

"insan insanın
kurdudur" diyor
bir düşünür
ve ekliyor:
"bellum omnium cantra omnes"
yani
yatkındır savaşa
birbiriyle herkes...

şu sonuç çıkar
bu saptamadan:
doğası gereği
savaşçıdır insan...

doğruluk payı
var mı bu görüşte?
yanlışlık var mı?
varsa nerde?...

insan insanın
kurduydu belki
gerçek kurttan
yokken farkı...

onu kurttan
ayıran özellik
akıl olmalı
ve üretkenlik

ürününü
emeğinin
alırsan, sevinçle
dolar yüreğin

ve hele ortak bir
yaratıysa bu
daha da büyür
mutluluğu

oturursun
aynı sofraya
emektaş olmanın
mutluluğuyla

şimdi sormak
gerekir yeniden
insan insanın kurdu mu gerçekten?

insan insanın
kurduydu belki
gerçekten kurttan
yokken farkı

ama gelişen
bir şey var onda
sevgiye, iyiye
doğruluğa

yaratırken
emeğiyle
yaratır çünkü
kendini de...

soruyu yeniden
ve şöyle sormalı:
sevgiye, iyiye
barışa kim karşı?

emeğinin
hakkını alan
ne çıkar umar
savaştan?

dünyayı ortakça
kardeşçe üreten
ne yarar umar
kötülükten?

şimdi değiştirip
bu kavramları
yeniden ve şöyle
söylemek olası:

emekçi insan var, barıştan yana
dünyayı kardeşçe yaratan, üreten..
ve kurtlar - savaşta çıkarları...
vurarak, kırarak, ezerek sömüren...
calm of desolation
thomas hobbes tarafından doğa durumu üzerine söylenmiştir. doğa durumu ise toplum sözleşmecilerinin, devletin ortaya çıkışı üzerine temellerini dayandırdığı noktadır.

doğa durumu, öyle bir an düşünün ki hiçbir siyasal organizasyonun ve kurumun olmadığı haldir. bu durumda bir egemen sınıf olmadığından ötürü, bütün herkes eşit. eşitlikten kasıt şudur, tabiki fiziksel olarak bütün bireyler eşit değildir, fakat fiziksel olarak zayıf olanlar bazı yöntemler ile güçlü olanı öldürebilir, bu da eşitliği ortaya çıkartır. ama bu eşitlik ortaya bir güvensizliği de çıkarmaktadır. mülkiyet olmadığı için insanlar kötüdür ve birbirlerinin istekleri çakıştığı noktada savaş başlar. bu yüzden doğa durumunda iç savaş hakimdir. ve işte bu ortamda insan insanın kurdudur.

konuyla ilgili olarak;

(bkz: toplum sözleşmesi)
(bkz: mutlak monarşi)
(bkz: john locke)
(bkz: jean jacques rousseau)
banker yakup
bana serbest çağrışımın kralını yaşatan, böylece hobbes' un kemiklerini epey sızlattığım sözüdür.

homini gırtlak... pufidi kandil... tumba yatak
birisi insan insanın kurdudur dedi mi, direkt bu şarkı geliyor benim aklıma, ilginç değil mi? sanırım değil...
lorenzo nun laması
hobbes un insan insanı siker mi hiç sorusuna karşı verdiği cevaptır. hobbes a göre, insan ilişkilerinin tümü karşılıklı çıkar üzerine kurulmuştur. bu yüzden insanın en büyük düşmanı yine insandır. devlet ve otorite tam da bu yüzden gereklidir. bir otorite olmadan, doğası gereği kötü olan insan, her zaman bir başkası için tehdit oluşturacaktır. kısacası, insan kendi başına ve özgür bırakılmamalıdır.