insanlar ikiye ayrılır

1 /
esdora esdora
insanların, çevresindeki insanları kendilerine göre kategorilere ayırmalarıdır.

insanlar ikiye ayrılırlar : tanıdıklarım ve diğerleri
tanıdıklarım ikiye ayrılırlar : sevdiklerim ve diğerleri
sevdiklerim ikiye ayrılırlar : dostlarım ve diğerleri
dostlarım ikiye ayrılırlar : sen ve diğerleri
hell guardian hell guardian
dünya üzerinde yaşamakta olan üstün ırk olan insanların iki kategoride incelenebileceğini söyleyen bir yargıdır.
buna binayen verebileceğimiz bir örnek ise şöyle olabilir; gayet isyankar bir yaklaşım olmakla beraber:
insanlar; insanları ikiye ayırmaya çalışanlarla, insanları ikiye ayırmaya çalışmayanlar şeklinde ikiye ayrılırlar.

bir diğer örneği vermek gerekirse:
doğal olarak kadın ve erkek olarak ayrılırız.
tabi bu devamında bütün kadın özelliklerini ve erkek özelliklerini de getirir.
bu örneğimizde ise olaya biyolojik açıdan genel olarak baktık. sanırım gerçekten insanları iki ayrı kategoride inceleyebildiğimiz tek kısım işte bu biyolojik farktır, yoksa ilginç benzerlikler ve açık farklar insanları ikileme sokmayı reddeder.
kerrigan kerrigan
" analizin amacı insanlara ayrılmayı öğretmektir."
hamlet'in kahredici sorusu da insanları ikiye ayıran bir başka kavşaktan doğmuştur.
" sizler şairsiniz bense ölümden yanayım" sözü aynı kapıya çıkmaz mı...

kendi payıma, oturduğum koltuktan bende sık sık ikiye ayırırm isanları: farkında olanlar ve olmayanlar
en zalim olmasa bile en gözde bölme işlemimi biçimlendirir.
gene de " özgün " olma saplantısı burda da renkli bir açılım bulmaya zorlamıştır beni...
siz ne diyeceksiniz bilmiyorum ama ben aslında insanları üçe ayırrım. hangi konuda ikiye
ayrılırsa ayrılsınlar ki nasıl iolsa ayrılır, ben bir yolunu bulup üçüncü kategorinin
arayışına girişir ve pek fazla gecikmesizin onu bulurum da onlar benim gibi bir insandır.
tavırları dengesiz, gel-gitli, denizfeneri, nabız, akşam ve seher bulunsa da oknobatlar
iyidir.
çünkü durmadan dengede durmak ve durmadan düşmek, durmadan gelmek ve durmadan gitmek,
karar almak ya da almamak hep yanan lambalar, taşikardi ve ölüm. özlem ve gece eninde
sonunda sıkıcı bir tutarlılık demektir.

( insanlar ikiye ayrılır- bembeyaz bir kara mizah denemesi-- eb )
blefescu blefescu
muhtelif ayrımlar olmakla birlikte bence asıl ayrım köylüler şehirliler şeklinde olmalı. başka bir ayrım yok... başka ayrım olamaz... varsa da önemli değildir...
azwepsa azwepsa
çağrışımlı bir fıkra:

matematik profesörü temel konferansta şöyle demiş:
-insanlar üçe ayrılır: saymayı bilenler ve bilmeyenler.
1 /