insanlık suçu

ali kamber ali kamber
suç dediğimiz şeyin öznesi tanımı gereği insan olduğundan anlam yüklemekte zorlandığım bir söz. (ödev: makineler suç işler mi?) nesnesi, yani hedef aldığı şey "insan" olan suçlar desek, bu sefer kavgada adam bıçaklamak da insanlık suçu oluyor. " 'insanlık' kelimesi bir ahlâkı temsil ediyor orada. insanlık suçu da bu ahlâkın dışına çıkarak işlenen suçtur." dersek bir şeye benziyor gibi. ama bu sefer de hangi insanın ahlâkıymış bu insanlık diyesi geliyor insanın. insanlık insan in-san i-n-s-a-n. oh, artık insan da anlamsız geliyor...
stavrogin stavrogin
5237 sayılı türk ceza kanunu'nda soykırım ve insanlığa karşı suçlar başlığı altında madde 77'de düzenlenmiş suç tipi. madde'nin tanımına göre kasten öldürme; kasten yaralama; i̇şkence, eziyet veya köleleştirme; kişi hürriyetinden yoksun kılma; bilimsel deneylere tâbi kılma; cinsel saldırıda bulunma, çocukların cinsel istismarı; zorla hamile bırakma; zorla fuhşa sevketme suçları, siyasal, felsefî, ırkî veya dinî saiklerle toplumun bir kesimine karşı bir plân doğrultusunda sistemli olarak işlenmesi halinde, insanlık suçu oluşmuş olur. aynı maddenin son fıkrasına göre ise bu suçlarda zamanaşımı işlemez.
kimyacı kimyacı
sırf ahmet mümtaz taylan abimiz için bir bakayım dediğim, otobüsle anadolu'nun bağrından kopup gelen adamı fsm'den geçirip harem'e getirerek bir kez daha geçiren yine yeni bir anlamsız dizi.