instela yazarlarından özlü sözler

factotum factotum
itü sözlük yazarlarının, kimi zaman akıllarından geçirdikleri ancak yazmak için uygun zaman bekledikleri, bir okunup; bin düşünceye gark etmesi muhtemel söz öbekleri.

-söz altınsa, sükutu sen düşün.
bu başlıktaki 9038 giriyi daha gör