intermodulation

darth minor darth minor
bill evans-jim hall tarafından 1966 yılında kayda alınmış ve caz müziğine bakış açınızı değiştirecek nitelikte bir albüm. özellikle piyano balladları'nın sakin tınısında gezinmek ve blues tınılarına rastlamak içten bile değil.