international sustainability standards board

schwarzhoffner schwarzhoffner
uluslararası sürdürülebilirlik standartları kurulu. kısaltması issb.

ifrs foundation tarafından 2021'de glasgow'da alınan bir kararla kurulan ve yatırımcıların sürdürülebilirlik raporuna ilişkin ihtiyaçlarını karşılayacak sürdürülebilirlik ilişkili finansal raporlama standartlarının oluşturulmasını üstlenen kurul. ilk başkanı emmanuel faber'dir.