introgression

hoayda hoayda
bir türden diğerine az miktarda gen aktarımı. melezlenen iki tür sonucu yeni kombinasyonu taşıyan bitki bir kaç jenerasyon bir anaç türü ile geri melezlenir. sonuç olarak bir türün bazı karakterleri, taksonomik yapı bozulmamış bir şekilde diğer türe aktarılır.