iş gücü

jugador jugador
çalışma çağındaki nüfusun içinde(15-64 yaş)yer alan,istihdam edilmiş kişilerle işsiz kişilerin toplamı.

bir de işgücü tanımına dahil olmayan kesim vardır.bunlar aktif çaışma çağında olup işsiz veya istihdamda olmayan kişilerin oluşturduğu nüfustur.bu gruptakiler ya son 3 ayda iş bulamadığı için iş bulma ümidinden vazgeçmiş kişlerdir ya da iş aramayıp iş başı yapmaya hazır kişilerdir.öğrenciler,mevsimlik işçiler ve irad sahipleri(gayri menkul veya menkul kıymet sahibi) bu gruba örnek gösterilebilir.

ayrıca tdk'ya göre ''iş gücü'' yazımı doğru olmakla beraber yaygın kullanım açısından ''işgücü'' şeklindeki yazımlar daha kabul görmektedir.*
fareliköyünkavalcısı fareliköyünkavalcısı
bir ülkedeki emek arzını insan sayıyı yönünden ifade eden bir kavramdır. başka bir tanımlama ile, bir ülkedeki nüfusun üretici durumda bulunan yani ekonomik faaliyete katılan kısmıdır. çalışma çağındaki nüfustan, çalışmak istemeyenleri, çalışmasını engelleyen bir sakatlığı olanları, askerlik hizmetini yapanları, ev kadınlarını, öğrencileri ve mahkumlar gibi gözetim altında tutulanları çıkarıp; çalışma çağı dışında olduğu halde çalışmak zorunda olan çocuklarla yaşlıları eklersek sivil işgücüne ulaşılır. bu kısaca, iş gücüdür.
turan eller var olsun turan eller var olsun
doğru yazılışıyla "işgücü".

okumalarım esnasında ilginç bir şekilde orhun yazıtlarında bile geçen bir söz olduğunun farkına vardım. 1300 yıl önce kullanılan bir türkçe sözcüğü bugün dahi aynı şekliyle kullanıyor olmamız çok tuhaf. şöyle diyor:

"türük begler türük atın ıttı; tabgaçgı begler tabgaç atın tutupan tabgaç kaganka körmiş. elig yıl işig küçüg birmiş."

(türk beyleri türk unvanlarını bıraktı; çinlilerin hizmetindeki türk beyleri çin unvanlarını alarak çin imparatoruna tabi olmuş. elli yıl işgücü vermişler.) bk-d: 7, 8