ısı

hell guardian hell guardian
kütle içine giren enerji sonucu atomlar arası çok yüksek frekanslı titreşimin meydana getirdiği madde içi kinetik enerji.
dolayısıyla mekanik enerjinin mikro sistemden(atomlar arası) makro sisteme etkiyebilme haline dönüşmesi diyebiliriz.
kisil kisil
durağan bir sistemin bir başka sistem üzerine bir iş yapabiliyorsa, bu işe karşılık gelen enerji değişimine ısı denilir. ısının sıcaklık ile karıştırılmasının en büyük nedeni enerji değişimi ile ortalama enerji miktarındaki değişim arasındaki farkın bilinmemesidir. elbette bu farkı bir temel bilimci ya da mühendislik öğrencisi detaylı bir biçimde bilebilir.