isim hal ekleri

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
tuygun
ismin dokuz tane hâli için sekiz tane hâl eki bulunmaktadır. ilk durum olan yalın hâl ismin hâl eksiz durumudur.

a) yalın hâl: eki yoktur. (ağaç, kalem)
b) genetif (ilgi) hâl eki: -in (çocuğun, kitabın)
c) akkuzatif (yapma/yükleme) hâl eki: -i (kapıyı, dolabı)
d) datif (yaklaşma/yönelme) hâl eki: -e (bize, dağlara)
e) lokatif (bulunma) hâl eki: -de (okulda, akılda)
f) ablatif (ayrılma/uzaklaşma) hâl eki: -den (evden, karşıdan)
g) instrumental (vasıta/beraberlik) hâl eki: -le (kalbimle, arabayla)
h) ekvatif (eşitlik) hâl eki: -ce (insanca, bence, onca)
i) direktif (yön) hâl eki: -ra (sonra, ileri, içeri)

dokuzunca hâl olan direktif hali bazı kaynaklarca kabul edilmemiştir ve ismin 8 hâlinin olduğu belirtilmiştir.