isimsiz

martin hayda gel martin hayda gel
isimsiz bazı sanatçıların, ki bahsedilen sanatın herhangi bir dalı olabilir, eserlerine isim vermek istemediklerinde, veremediklerinde ya da belki öldükten sonra bulunan ve ismi olmayan eserlerinde görülen bir 'isimdir'.hatta bazı sanatçılar bu isimleri isimsiz 1,isimsiz 2 vb. şeklinde de kullanırlar.sanırım en çok örneğine soyut çalışmalarda rastlanır ki burada amaç,eserin isimle kazanması ihtimali olan anlamdan kurtulmaktır.
bu başlıktaki 11 giriyi daha gör