ışınlanma

ezgikekec ezgikekec
ışınlanma veya teleportasyon, kişinin bedeninin veya bir eşyanın bulunduğu mekânda yok edilip, bir anda başka bir mekânda ortaya çıkarılabileceği düşüncesine verilen addır. gerçekte yapılabileceğine dair herhangi bir deney veya olumlu bir yöntem yoktur.

terim eski yunanca'da "uzak" anlamına gelen "tele" sözcüğü ile latince'de "taşımak" anlamına gelen "portare" sözcüğünden türetilmiştir. fenomenin kimi mistiklerde ve sufilerde gözlemlendiği ileri sürülür. terim eski türkçe'de tayy-ı mekân olarak bilinir.

uçan dairelerin aniden kaybolup ortaya çıkmalarında da teleportasyon tekniği kullanıldığı iddia edilir.