ıslahat fermanı

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
chixculub
osmanlı padişahlarından abdülmecit döneminde 28 şubat 1856 da ilan edilen ferman.
fermanın tam metni aşağıdaki sayfadan bulunabilir ama anlarsınız ama anlamazsınız o size kalmış.
`http://www.tbmm.gov.tr/kultur_sanat/yayinlar/yayin001/001_00_005.pdf`
cyclops1988
1856 yılında, osmanlı rus savaşı sonrası yapılacak olan paris konferansı'nda, avrupa devletlerinin isteyeceği olası ayrıcalıklardan kurtulmak için düşünülmüş olan yeniliklerdir. ferman azınlıkları bahane ederek iç işlerine karışılmaması için çıkarılmıştır ki maddelerin neredeyse hepsi gayrimüslim hakları ile ilgilidir.
norman bates
tarih kitaplarında on dokuzuncu yüzyıl ıslahat hareketleri arasında bulunsa da, azınlıklara çoğunluktan daha fazla imtiyaz vermesi sebebiyle ıslahat sayılamayacak fermandır. çünkü tanzimat fermanı'ndaki gibi osmanlı devleti içinde yaşayan herkesin yasalar önünde eşit olduğunu söyleyen bir ferman değildir ıslahat fermanı.

ıslahat fermanı'nın ilan edilmesinin sebebi ise şudur: rusya ile 1856 yılında yapılan kırım savaşı'nı fransa ve ingilteri'nin de yardımıyla osmanlı devleti kazanmıştır. ingiltere ve fransa bu savaşta osmanlı devleti'ne yardımları karşılığında, azınlıklara bir takım ayrıcalıklar verilmesini istemişlerdir. zor durumda olan osmanlı devleti de mecbur olarak bu istekleri yerine getirmiş ve ıslahat fermanı'nı ilan etmiştir.
rockabilly
zamanın şeyhülislam'ının söylediğine göre bu ferman, bazı avrupalı devletlerin donanmaları boğazda konuşlanmış ve topları sarayı hedef almışken alel acele hazırlanıp yayınlanmış bir ferman imiş.