islam

1 /
the weakest link the weakest link
600 milyon mensubu bulunan dünya üzerindeki üç büyük dinden biri. aslında hinduizm in ve konfüçyanizmin de bu kadar hatta bundan çok üyesi var ama daha çok bilinenler hristiyanlık, yahudilik ve müslümanlık.
kitabı kuran-ı kerim, peygamberi hz.muhammed olup, kitabında son din olduğu söylenmektedir.
vendetta vendetta
kuran’a göre islam’ın özet bir tanımlanışı. islam:
gerçek bir isim değildir, fakat allah tarafından, o’nun tüm elçileri ve peygamberleri tarafından yayılan sistemi tanımlamak için (5:111; 10:72; 98:5), ibrahim’le başka bir aşamaya gelmiş olan (4:125; 22:78), teslim olan/boyun eğen/barış’ın arapça kökünden gelen tanımlayıcı bir isimdir,
yalnız allah’a teslim olmaktır (2:112,131; 4:125; 6:71; 22:34; 40:66).
doğa ile uyumlu evrensel prensipleri olan bir sistemdir (3:83; 33:30; 35:43).
kişisel deneyimlere ek olarak nesnel delile gerek duyar (3:86; 2:111; 21:24; 74:30).
düşünce ya da duyguların dilemesine dayali olmadan ama sebebe ve delile bağlı kalarak sağlam ve içten bir inanç ister (17:36; 4:174; 8:42; 10:100; 11:17; 74:30-31).
bilgiye, eğitime ve öğrenmeye değer verir (35:28; 4:162; 9:122; 22:54; 27:40; 29:44,49).
doğadaki insan evrimine dair bilimsel sorgulamayı teşvik eder (29:20).
allah ile kişi arasındaki ruhban sınıfını ve aracıları reddeder (2:48; 9:31-34).
dinden para kazanmayı kınar (9:34; 2:41,79,174; 5:44; 9:9).
özgürlük, sorumluluk ve yanlış otoritelere karşı gelmek anlamına gelir (6:164).
ifade özgürlüğü anlamına gelir (2:256; 18:29; 10:99; 88:21-22).
kamuya ait meselelerde danışma ve temsil gerektirir (42:38; 5:12).
tum vatandaşların katılımını cesaretlendiren/yüreklendiren ve kolaylaştıran demokratik bir sistemi yüceltir.
rüşveti yasaklar, ve hükümetteki ilgili grupların ve şirketlerin etkisinin aleyhine katı kuralları gerekli kılar (2:188).
memurlarin seçiminde adaletin prensipleri ve niteliklerine bağlı kalmayı gerekli kılar (4:58).
inanç ya da etnik ayrımaksızın herkese adalet vaat eder (5:8).
bireyler ya da hükümet tarafından yapılmış haksızlıklara karşı topluca yapılan talepleri vatandaşlık hakları olarak kabul eder (4:148).
zenginlik, ekonomik özgürlük ve sosyal refahın paylaşılmasına teşvik eder (2:215, 59:7).
bireylere elden gelen en buyuk saygıyı yüceltir (5:32).
halkın niteliklerini onu oluşturan bireylerle ilişkilendirir (49:12).
bireylerin gizlilik haklarını tanır ve korur (49:12).
tanıklar için koruma sağlar (2:282).
baskalarının işlediği suçlardan masum insanları sorumlu tutmaz (53:38).
kişisel mülkiyet edinme hakkını korur (2:85,188; 4:29; hariç 24:29; 59:6-7).
üretmeyen bir ekonomiyi aşağilar (2:275; 5:90; 3:130).
zayıflara yardım etmeyi ve onlarla ilgilenmeyi yüceltir (6:141; 7:156).
insanlığı cinsiyet ve ırk eşitliğini yücelterek bütünleştirir (49:13).
kadınlara önem/değer verir (3:195; 4:124; 16:97).
akla önem/değer verir (5:90).
uluslar arasında barışı sunar (2:62; 2:135-136, 208).
tum dünyayı bütün insanlara ait olarak değerlendirir ve göçü destekler (4:97-98).
kavgacı grupları caydırırken, barışı yüceltir (60:8,9; 8:60).
(kaynak : welcome islamicreform.org - bluehost.com bluehost - top rated web hosting provider - free 1 click installs for blogs, shopping carts, and more. get a free domain name, real non-outsourced ... ıslamicreform )
gölgeningücü gölgeningücü
"dinde zorlama yoktur" hükmünce kimseyi islamı kabule zorlamayan, fakat kabul edene ince ve güçlü hükümler, kısıtlama ve emirler getiren yüce dindir..

tek hak dindir..

bozulmamıştır ve allah'ın himayesiyle bozulmayacaktır..
şiirden anlamayan şair şiirden anlamayan şair
farklı kur'anlara sahip olmayan, tek bir hak kitabı bulunan dindir. nitekim kur'an-ı kerimin kıyamet gününe kadar muhafaza edileceğini allah* va'detmiştir.

peygamber hz. muhammed (s.a.v) "komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir" buyurarak en temel manada yani karın doyurma manasında bir eşitliği emretmektedir. nitekim farzlarından biri olan zekat müessesesi sayesinde gelirde de eşitliği sağlamaya yönelik düzenlemeleri mensuplarına emretmiş dindir.
options options
düşünüldüğünde ne bazı sofu(!)ların bahsettiği kadar zor, ne de bazı şaklabanların bahsettiği kadar çocuk oyuncağı olmadığını anladığınız, akla, mantığa uygun hoşgörü dini.
asosyal demokrat asosyal demokrat
üzgünüz ama; içerdiği kimi düşünceleri görünce, neden bazı islamcıların terör yanlısı ya da köktendinci olduğunu anlamamızı sağlayan din.

temel kurallarına bakılırsa, toplumsal olaylarda çağdışı kaldığı açıkça anlaşılabilir. atıyorum şimdi;

~ dört kadınla evlenebilirsiniz. (nisa 3)
~ iki tane tanık bulup, boş ol diyerek boşayabilirsiniz karınızı. (talâk 2)
~ evlatlıklarınızın boşadıkları kadınlarla evlenebilirsiniz. (ahzâb 37)
~ işinize gelmeyen ve size itaat etmeyen karılarınızı dövebilirsiniz. dördünden herhangi birini elbet. (nisa 34)
~ kadınların tanıklığını zorlarsınız, iki tanesini bir erkeğe denk koyarsınız. işinize gelmez. mümkündür. (bakara 282)
~ zina edeni yargılamaya gerek görmeden sopalayabilir, recm edebilirsiniz. (nûr 2)
~ erkek çocuklarınıza daha çok pay verirsiniz, çünkü toplum yapınız ataerkil. eşitlikten haberiniz yoktur. (nisa 11)
~ öldürme fiilinde kısas uygulayabilirsiniz. (bakara 178)
~ öylesine vahşi olabilirsiniz ki, iyice acı çeksin diye insanlar; ceza verirken(ki verme kaynağınız belli değil) çapraz olarak el ve ayak kesebilirsiniz. (mâide 33)
~ yahudi ve hristiyanları dost edinmeme, gevur deyip onları ezme hakkınız vardır. gördüğünüz yerde biçmelisiniz de onları. (mâide 51)
~ faizi yasaklarsınız, ama borsaya para yatırabilirsiniz. garip. (bakara 275)

mesela yani.
7 insan b50 eder 7 insan b50 eder
kurallarını dünya'daki herkesin layıkıyla yerine getirmesi sonucunda intiharlara mahal vermeyecek, hayatı sevdirecek güzel din. hak dini. kim ne derse desin.

bu dine laf atanlar da üzülmesin, hatalarını anladıkları gün (ölmeden önce tabii) sonsuz merhamet sahibi tarafından affedileceklerdir elbet.

kimsenin kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemediği takdirde iman etmiş olamadığı dindir. ne fethullah gülen'in, ne haydar baş'ın, ne birkaç uzun sakallı cüppelinin, ne de şeyhlerin, üfürükçülerin dinidir. benim dinimdir, senin dinindir. ne güzeldir islam.
wasabie wasabie
islamı kötüleyenlerin ayetleri tam olarak bir bütün içinde vermemelerinden dolayı vahşi bir din olarak gösterilmeye çalışılan dindir
odium generis humani odium generis humani
kur'an'da 2 kadın bir ekeğe eşittir.

eğer kocası, kadınından bir şey istiyor ( cinsel ilişkiden bahsediliyor) ve kadın bunu reddediyorsa, onu hafifçe dövün!

evet dikkatli okur ve iyice araştırırsanız bunları göreceksiniz.

ayrıca tanrı, sürekli birşeylere and içmektedir.nasıl oluyorsa. örneğin; andolsun göklere, toprağa..

ve bu: bana vahiy yalnızca aişe'nin kollarındayken geliyor.

açıklama: aişe, muhammed'in 10 karısı arasında en çok sevilendir.muhammed en çok, aişe'yle yattığında mutlu olur.bu nedenle diğer karılarının sırasını alıp muhammed'le yatmak isteyen aişe'ye hiç itiraz etmez.diğer kadınları hiç düşünmez.diğer karıları da bir gün yeter artık bu ne adaletsizlik diyerek, şikayetçi olduklarını belirtirler.ve muhammed'in açıklaması da: 'ama bana vahiy yalnızca aişe'nin kollarındayken geliyor' demektedir.ve işin garip yanı herkes buna inanır.

demem o ki; dikkatli okuyun iyice araştırın, hemen her duyduğunuza inanmayın.


edit: muhammed, aişe 9 yaşında, kendisi 52 yaşındayken onunla cinsel ilişkiye girdi peki bunu nasıl açıklayacaksınız?
evet doğru ve hala muhammed'e peygamber deniyor.

not: eksi oy vermeniz hiç bişeyi değiştirmeyecektir.ama yapın farketmez, egonuzu tatmin etmiş olursunuz.
sinisterer sinisterer
götünü başını açmak ile arasında bir ilişki bulunmayan dindir. hem denize mayo ile girip hem de islam dinine inanılabilinir. bir sakıncası yoktur.
ali kamber ali kamber
diğer dinlerin aksine, ahlâk konusunda genel hatlar çizmek yerine doğrudan kurallar getiren bir dindir. bu açıdan da insanlığın ilerlediği modernleşme yolunda (iyi bir yol mu, kötü bir yol mu, orası sizin yorumunuz) giderek daha az başvurabildiği bir öğreti olmaktadır.

hümanizmden sonra "hırsızların elini kesin" demek, kadın-erkek eşitliğinden sonra "kadınlar göğsüne kadar örtünsün" demek giderek zorlaşmakta. özellikle modernleşme adına yapılmış büyük bir devrimi yakın zamanda yaşamış müslüman bir toplum olarak bu sıkıntıları çok iyi biliyoruz. lâik olmaya, seküler bir toplum yetiştirmeye çalışıldı devrim zamanında. ancak islâm hâlâ seküler yaşanmaya uygun bir din değil. hâlâ o ayeti şöyle, bu ayeti böyle okuyoruz; burası o zamanın şartlarına göreydi, şurası evrenseldi diyoruz; yine de işin içinden çıkamıyoruz. üstelik giderek devrimin seksen yıllık etkisi, islâm'ın bin yıllık etkisi yanında eziliyor.

atatürk islâm'ı sekülerleştirmeye çalıştı devrim sırasında. tek başına bu toprakların rönesansını ve reformunu gerçekleştirmeye çalıştı yani bir nevî. olmadı. islâm; bilim, toplum düzeni, giyim kuşam, ceza hukuku gibi konularda başvuru kaynağı olmaya devam ettikçe de olmayacak. peki ne olacak bu maceranın sonu? allah bilir.
1 /