islamcı

sahte killanici sahte killanici
kelime olarak kulağa çok ters gelse de yerine başka bir terim bulamadığım için islamcılar hakkımdaki gözlemimi buraya yazmak durumundayım.

i̇slamcı demek çatışma ortamında taraf olmadan safını güçlendiren demektir. mazlum edebiyatına girip fırsat eline geçtiğinde kendisine edilene misliyle mukabelede bulunmak demektir. i̇slamcı olmak demek eski solcu şimdiki cebi dolu tayfayla birlikte hareket edebilmek buna kendince islamcı bir kılıf uydurabilmek demektir. i̇slamcı özgürlükçü demek değildir kendine özgürlükçü manasında kullanmak gerekir bu kelimeyi. i̇slamcılar kusura bakmasınlar, ya da baksınlar, artık onlar da evvelden tenkit ettiklerinin mertebesine düşmüşlerdir. hatta o mertebenin de altına düşmüşlerdir, çünkü artık en temel manada kendilerine mesafeli duranlara bile soluk alacak mekan bırakmadılar. şöyle ki eski tayfa yeni tayfaya hizmetçilerinin arasında yer verirken , gücü eline geçiren yeni tayfa eskisine hizmetçiliği bile reve görmeyecektir. "kendince yaşama hakkını" dahi insanların elinden almak istedikleri konusunda da şüphe duymuyorum artık. bilmemneci tayfa nasıl bir örnek ise islamcılar da bir örnektir aslında.

bir cematte eğer para, menfaat konuşuluyorsa oraya girmeyeceksin. gidin şimdi islamcı ekolün buluşmalarına, arsayı kat karşılığına verdim muhabbeti de çok geçer. sıradanlığın dibini gördükten sonra sağı, solu, orta yolu, islamcı yolu hepsi birdir. bunun adı menfaatçiliktir.

i̇slamın en temel kavramlarından olan güzel ahlak ile emsal teşkil etmek, şuanki islamcı tayfanın en temel açmazı. hatta fikrini paylaşmasam da sevdiğim bu çevreden bir takım yazarlar zati bunu dile getiriyorlar. sermayeci hatta paradan, havadan üretimsiz para kazanmayı bilen(inşaat, otoparkçılık gibi imalatsız para kazanmadan bahsediyorum) ve bu yolla zengin olmuş, olmaya devam eden bir kitle finansal manada bakıldığında. ayrıca kendi hedeflerine giden yolda herkesle işbirliği yapabilecek konumdalar. önce sağdakilerin desteğini alma, az evvel eski solcularla birlikte hareket edebilme, şimdi etnisitecilik... asıl işin kötüsü buncasına islami bir kılıf uydurabilmek...

kılıf olayını da izah ederek bitireyim.
hristiyan olmak artık boynuna haç asıp, hristiyanlığa özgü hiçbir ahlaki değer yargısı olmadan yaşamak olarak algılanmakta. daha doğrusu bu şekilde kanıksandığı için yaşanan "şey"' in hristiyanlık olduğu, hristiyanlığın tam olarak bu olduğu bilinmekte. şimdiki islamcılardaki asıl mesele de yaptıklarının islam dairesinde olduğunu sanma hali. tabii ki bu hrsitiyanlık misali çok uçta bir misal ama islamcı gidişatın en son varacağı noktanın da diğer kutbudur kanaatimce...
bu başlıktaki 54 giriyi daha gör