istihdam

josephine k josephine k
halihazırda aktif olarak çalışan işgücü... tarım kulübü dergisinin mart 2011 sayısının 've tanrı kadını yarattı' başlıklı kapak dosyasından çarpıcı istihdam rakamları:

"türkiye'de işgücüne katılım oranı yüzde 46,8... bu oranın sadece yüzde 26,2'si kadın... yani aktif olarak kayıtlı istihdam edilen işgücünün yüzde 73,8'i erkek...

tüm gelişmiş ülkelerdekinin aksine türkiye'de kırsalda kadının işgücüne katılım oranı 'tüik hane halkı işgücü anketi' sonuçlarına göre 48,5 oranında kadın iken bu defa yüzde 19,8 oranında erkek... tüm türkiye'de toplam istihdamın yüzde 27,3'ü kırsalda... yani türkiye'de işgücüne katılan her 2 kadından 1'i tarımda...

2005 yılı verilerine göre tarımda çalışanların 767 bini -yüzde 11,8- kayıtlı, kalan yüzde 88,2'lik oran 5 milyon 726 bin çalışan kayıt dışı... daha dramatik olanı ise tarımda çalışan kadınların sadece yüzde 1,5'inin kayıtlı kalan yüzde 98,5'ininse kayıt dışı olması... (erkeklerin ise yüzde 20'si kayıtlı...)"

(bkz: tarım kulübü)
bu başlıktaki 8 giriyi daha gör