itü işletme mühendisliği

poloxis poloxis
isletme mühendisliği bölümünde işletmelerin teknik kadroları ile sosyal bilimler eğitimi görmüş işletmeci kadroları arasındaki bağı kurabilecek yönetim elemanları yetiştirme amacına yönelik bir eğitim verilir.
işletme mühendisi,fabrikalarda üretim faaliyetleri ile ürünün pazarlanması ve maliyetin hesaplanması gibi işletme faaliyetleri arasındaki eşgüdümü sağlar, üretimin planlanması için malzeme, insan gücü, para ve zamanın en ekonomik biçimde kullanılması için gerekli düzenlemeleri yapar.fabrikalardaki üretim birimlerinde,işletmelerde, atölyelerde planlama, pazarlama ve finansman bölümlerinde görev alabilirler.ayrıca,işletmecilere oranla çok daha fazla sayısal yöntemler kullanır;endüstri mühendislerine göre ise işletmenin mali ve beşeri yönetimine çok daha fazla katkıda bulunurlar.
bu başlıktaki 63 giriyi daha gör