iyot

chaconne chaconne
simgesi: i
grubu: 7a (halojen)
atom numarası: 53
bağıl atom kütlesi: 126,9045
oda sıcaklığında: katı
erime noktası: 113,5°c
kaynama noktası: 185,4°c
yoğunluğu: 4,93 g/cc
keşfi: 1811 - bernard courtois
atom çapı: 1,32å
elektronegatifliği: 2,66
elektron dizilimi: 1s22s2p63s2p6d104s2p6d105s2p5
yükseltgenme basamağı (sayısı): ±1, 5, 7
bu başlıktaki 7 giriyi daha gör