jacques louis david

darth minor darth minor
horasların yemini tablosu beni her açıdan özellikle de, teatral yapısı beni etkiler. eserlerindeki pürüssüz tavır fotografik bir gerçeklik sunar bize.