jean deny

aytok aytok
osmanlı grameri uzmanı türkolog. osmanlıca üzerine yazılmış en geniş oylumlu gramer kitabı türk dili grameri'nin de yazarıdır aynı zamanda.
kalemdefter kalemdefter
melih cevdet anday'ın demesine göre; zamanında paris'e okumaya gönderilmiş gençler eğitim dili olan fransızcanın dışında bir yabancı dil seçmek zorundaymış, bu tembel hödükler de türkçe seçmiş ve çoğu bu adamın türkçe sınavından geçememiş. anday, bir dili konuşmak başka, bilmek başka şeydir diyor. acı olanı orada okuyup gelip burada insanlara tepeden bakan, kendilerini münevver kimseler olarak gören insanların olması. üzücü...