jean jacques rousseau

giriniz kaydediliyor

işlem bitince otomatik olarak girinize yönlendirileceksiniz. hoşunuza gitmeyen bir şey varsa girinizi daha sonra düzenleyebilir veya tamamen silebilirsiniz.

girinize bir görsel eklemek için dosya veya dosyaları buraya bırakın
dosya(lar) otomatik olarak yüklenecektir.

(bkz: ) `` TR
3
aberrant
günümüz demokrasi anlayışının ve fransız ihtilalinin esin kaynağı olan yazar, düşünür, filozof, politika ve müzik teorisyeni.

"devlet büyüdükçe özgürlük küçülür." demiştir kendisi ki ne kadar haklı olduğu ortada.

demokrasi için dile getirdiği şu tespitten dolayı ayrıca saygı duyarım kendisine:
"eğer tanrıların oluşturduğu bir halk olsaydı, kendisini demokratik bir biçimde yönetirdi. yönetimin bunca kusursuz olanı insanlar için elverişli değil."
bambirella
sevdiğimiz bir filozof, müzisyen ve toplum bilimcidir.
mülkiyet üzerine şu tespitini almak gerekir:
"bir toprak parçasının etrafını çevirerek "burası benimdir" diye düşünen ve insanları kendisine inanacak kadar saf bulan ilk insan, medeni toplumun baş kurucusuydu. hiç kimse insanlığı, bunca cinayetten, savaş ve katliamlardan, bunca dehşet ve felaketten, sınır kazıklarını sökerek veya hendeği doldurarak geride kalanlara, "bu sahtekarı dinlemeyin, eğer bir kez yeryüzünün meyvelerinin hepimize ait olduğunu, yeryüzünün meyvelerinin hepimize ait olduğunu, yeryüzünün ise hiç kimseye ait olmadığını unutacak olursanız, mahvolursunuz."
mihman
uzağa işeme açısından mustafa kemal atatürk'ün beş bastığı zat. biri tüm dünyayı etkileyen, pek çok sosyal bilimci tarafından milliyetçiliğin (dolayısı ile atatürk'ün izlediği ve sonucunda türkiyeyi kurduğu ideoloji'nin) temeli olarak kabul edilen fransız aydınlanmasınınen önemli bir kaç filozofundan biri. diğeri bunun bir ülkede iyi uygulayıcılarından biri.

nasıl bir toplumsal eziklik var anlamadım arkadaş, atatürk'ü rahat bırakın artık yahu, saçma sapan çıkarımlarınıza alet etmeyin.
cant do a thing with ashes
yazılışı zor olduğundan kelli, sosyoloji birinci sınıfta, montesquieu ile birlikte hocaların, doğru yazarsanız 20 puan fazladan vericem diye bizi kafaya aldığı düşünür.

charles-louis de secondat baron de la brède et de montesquieu... zaten 3 kere yazsak a4 ün bi yüzü bitio. hala doğru yazıyorum dikkat ettiyseniz.
witness the hysteric
ilk önce müzikbilimci olan sonrasında düşüncelerini keşfeden, sancılı fransız ihtilali öncesinde ve ihtilal döneminde yaşamış, salt düşünce tarihi olsun, siyasi düşünce tarihi olsun önemli bir düşünürdür rousseau. özgürlük ve eşitlik kavramları ile sıyırmıştır kendisi.

bazı düşünürler gibi kendisi de "insan"ı doğa durumu teorileriyle açıklamıştır. insanın doğuştan özgü ve eşit olduğu görüşündedir; fakat gelişen bilim ve sanatla birlikte insan ruhu bozulmuştur. bu bağlamda gelişen bilim ve sanatla birlikte oluşan uygarlığa tepkilidir. ilkel toplum eşit ve hür bir toplumdur. bu yönden bakılınca kendisinin ilkel toplumun saf değerleri ile gelişmiş toplumun belli başlı birikimlerini aynı potada eritrek yeni ve akli bir düzen oluşturmaya çalıştığı söylenebilir. hakeza mülkiyet kavramının gelişmesini de uygarlığın başlangıcı sayar. bütün bu görüşlerini "discours sur l’origine et les fondements de l’inégalité parmi les hommes" (1755) !: insanlar arasındaki eşitsizliğin kaynağı ve temeli üstüne konuşma!: adlı eserinde anlatmaktadır.

kendisine göre artık ilkelliğe geri dönülemeyecektir. bu yüzden kitleler arasında bir sözleşme yapılmalıdır. sözleşme öyle güçlü olmalıdır ki gücü, uygarlığın bütün kirli birikimlerini silebilecek düzeyde olsun. ayrıca hegel kendisinin bu görüşünü şiddetle eleştirmiş devletle toplum arasında bir sözleşme olamayacağının altını çizmiştir. yine ayrıca belirtmek gerekirse insanın doğa durumundan modern topluma geçşinde kaybettiği özgürlük ve eşitlik gibi kavramlaı uygar toplumda da bulmasını savunur ve nasıl olabileceğini toplum sözleşmesi kitabında araştırır. rousseau'nun insanların arasında çıkan sorunları çözmek için ortaya attığı ilk kavram egemenlik kavramıdır. bu kavram aynı anda siyasal düşüncesinin temel ayaklarından biridir, hatta özüdür. unutmamak gerekir ki düşünürlerin bir kısmı özellikle aydınlanma çağı düşünürlerinin büyk kısmı aynı zamanda siyasi kuramcı olarak adledilirler. rousseau da bunlardan biridir. ona göre egemenlik bir tek zumrenin tekelinde değil bütünüyle halka aittir. tabi burada genel istenç olarak adlandırdığı irade kavramına da göz atmakta fayda vardır.

rousseau aynı zamanda insanın doğası gereği bencil olduğunu da savunur. bu nedenle insan sahip olduğu gücü kendi menfaatleri lehinde çekinmeden kullanacaktır. bu yüzden öyle bir yapılanım olmalıdır ki genel iyi oluşturulabilecek düzeyde, herkesin iyiliğini düşünen bir anlayışa sahip olmalıdır.

yöneten toplumun ilgi ve çıkarları ile değil kendi ilgi ve çıkarları ile hareket eder. halk yargısı kavramını da burada ortaya atmaktadır. halkın özerk yargısı le yönetenlerin toplum üzerindeki keyfiyeti sonlandırılmış olacaktır. aslında rousseau demokrasi kavramıyla da pek uzlaşmış sayılmaz çünkü her devletin ülke özelliklerine göre güç ve yetki belirlemesi gerektiği üzerinde durmaktadır.


rousseau kendisinin en belirgin düşüncelerini emile adlı ktabında ortaya koymuştur. nitekim kendisinin de bunun doğruluğu konusunda söylemleri mevcuttur.
optimisthemdepesimistbirazidealizmidesavunmakta
rousseau tartışmaya açık bir tarza sahip olan düşünürdür. kimisi totaliter/otoriter düşünceye, kimisi liberalizme, hatta kimisi de komünizme yakın bulur onu -ki ''halkın sesi tek olur ve bu durumda diğer sesler susturulmalıdır'' gibi bütüncül bir bakış açısına sahip olması bunda önemli bir etkendir diye düşünüyorum.

özgürlük kavramına hemen hemen her eserinde çokça yer veren rousseau'nun politik tabanı; tekçi ve devrimcidir. tarihsel dinamikleri; kemalizm, ittihat ve terakki, leninizm ve jakobenizmdir. bu durumda düşünce yapısının aklımızda somut bir yere oturtulmasının neden kolay olmadığı biraz daha iyi anlaşılıyor sanıyorum.
3