jön türkler

1 /
aqua aqua
osmanlı'nın son dönemlerinde meydana çıkmış olan, ilerici olduklarını düşünen ve fransız akımının etkisinde kalarak kendilerini bu şekilde isimlendiren grup.
sycrone one sycrone one
yenileşme çabaları içinde olan osmanlı devleti'nin batı etkisinde açtığı modern okullardan yetişen aydınların oluşturduğu topluluk.özellikle yönetim şeklinin değiştirilmesi amacında çokça çaba göstermişlerdir.1865 yılında ortaya çıkmışlardır.
madbrother madbrother
ayşe kadıoğlu'nun cumhuriyet iradesi demokrasi muhakemesi kitabında belirttiğine göre avrupa'da sürgünden herhangi bir ülkedeki siyasal rejimi yıkmak için çalışan kimselerin geneline verilen ad.yani dünya literatürüne sonunda bir şey katabilmişiz.buda ne garip devrimcilik oynamakla olmuş.
karahisari karahisari
yurt içinde ve dışında kurdukları birçok dernek ve yayınladıkları sayıları yüze varan
dergi ve gazete ile ikinci abdülhamîd hanın şahsında devlete karşı kesif bir propagandaya girişen jön
türkler, sıkı bir işbirliği içinde oldukları fransız ve ingiliz hükûmet çevrelerinden destek gördüler.
nitekim 4 şubat 1902’de paris’te toplanan birinci jön türk kongresi fransız senatosu üyesi lafeuvre
contalis’in evinde yapıldı. bu kongreye osmanlı devletinin hâkim olduğu hemen her bölgeden çağrılan
delegeler katıldı. bunlar arasında bulunan her din ve milliyetten insanın ortak vasfı, osmanlı devletine
karşı olmaktan ibâretti. bunun dışında aralarında hiçbir bağ ve fikrî birlik bulunmayan bu insanlar,
aralarındaki sen-ben çekişmesi sebebiyle kongreyi başarısız bir şekilde sona erdirdiler. delegeler,
osmanlı devletinin yıkılması hâriç, başka hiçbir noktada birlik olamadılar.
miasma miasma
namık kemal, ziya paşa, ali suavi ve agah efendi'nin de aralarında bulunduğu kurtuluşu meşrutiyette gören bazı osmanlı gençleri
nott nott
geleneksel türk imajının dışında olduklarını belirtmek amacıyla batıda bu şekilde adlandırılan ve 1860'lardan itibaren türk siyasal hayatında etkili olmaya başlayan aydınlar grubu.
essaysforthefuture essaysforthefuture
batılıların young turks ya da les jeunes turcs adını verdikleri 19. yüzyılda osmanlı-türk modernleşmesini hızlandıran genç bürokratlar ve askerlerden oluşan inkılapçı şehirli aydın kesim. zamanla bu terim bir sektörde, bir alanda yenileşmeyi savunan genç ve alttan gelen nesiller için kullanılan genel bir terim haline gelmiştir. mesela godfather romanı ve filminde sollozzo figürü "young turk" olarak adlandırılmaktadır.

http://www.facebook.com/home.php?#/group.php?gid=5840495417&ref=ts
1 /